Juunis vähenes Eesti päritolu kaupade eksport

Uudis
Postitatud 9. august 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel eksporditi juunis kaupu 1,6 miljardi ja imporditi 1,9 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 14% ja import 13%. Kaubavahetuse puudujääk juunis oli 271 miljonit eurot, mis on 33 miljonit eurot vähem kui aasta varem.

2023. aasta teises kvartalis tervikuna vähenes kaupade eksport 11% ja import 15% võrreldes 2022. aasta teise kvartaliga. Kaupu eksporditi 4,8 miljardi ning imporditi 5,6 miljoni euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 802 miljonit eurot, mis on 329 miljoni võrra väiksem kui mullu teises kvartalis.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et mullusega võrreldes vähenes tänavu juunis eelkõige Eesti päritolu kaupade eksport. „Eesti päritolu kaupu eksporditi juunis 20% vähem kui mullu. Reeksport jäi peaaegu eelmise aasta tasemele (-1%), seega on ekspordi languse taga peamiselt Eesti päritolu kaupade ekspordi vähenemine. Kõige rohkem vähenes Eesti päritolu mineraalsete kütuste väljavedu,“ lisas Leppmets.

Kaupadest eksporditi juunis enim elektriseadmeid (15% Eesti koguekspordist), mineraalseid tooteid (11%) ja transpordivahendeid (11%). Kõige enam ehk 220 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnesid puidu ja puittoodete ning mitmesuguste tööstustoodete väljaveo vähenemine vastavalt 59 miljoni ja 30 miljoni euro võrra. Mullusega võrreldes kasvas enim transpordivahendite (61 miljoni euro võrra), mehaaniliste masinate (27 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (15 miljoni euro võrra) eksport.

Eesti peamine ekspordipartner juunis oli Soome (15% Eesti koguekspordist). Järgnesid Läti (12%), Rootsi (9%) ja Leedu (9%). Soome eksporditi enim elektriseadmeid, sh staatilisi muundureid, Lätti mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Rootsi elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid, ning Leetu transpordivahendeid, sh sõiduautosid. Enim vähenes kaupade eksport Eestist Ameerika Ühendriikidesse, Lätti ja Egiptusesse. Ameerika Ühendriikidesse viidi mullusest vähem elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid, Lätti mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, ning Egiptusesse mineraalseid tooteid, sh erinevaid mineraalseid õlisid. Kõige rohkem kasvas kaupade eksport Singapuri ja Leetu. Singapuri viidi varasemast enam mineraalseid tooteid, sh erinevaid mineraalseid õlisid, ning Leetu transpordivahendeid, sh sõiduautosid.

Juunis imporditi kaupadest enim transpordivahendeid (14% Eesti koguimpordist), elektriseadmeid (12%), mineraalseid tooteid (12%) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%). Kõige enam ehk 198 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import Eestisse. Järgnesid puidu ja puittoodete ning metalli ja metalltoodete sisseveo vähenemine vastavalt 64 ja 51 miljoni euro võrra. Enim kasvas transpordivahendite (58 miljoni euro võrra) ning põllumajandussaaduste ja toidukaupade (16 miljoni euro võrra) sissevedu Eestisse.

Impordipartneritest oli Eesti jaoks juunis esimesel kohal Soome (16% Eesti koguimpordist). Järgnesid Saksamaa (11%), Leedu (10%) ja Läti (10%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, Leedust mineraalseid tooteid, sh naftaõlisid, ning Lätist mineraalseid tooteid, sh maagaasi. Kõige enam vähenes kaupade import Venemaalt, Soomest ja Rootsist, kust toodi vähem mineraalseid tooteid. Venemaalt toodi mullusest vähem erinevaid mineraalseid õlisid, Soomest elektrienergiat ning Rootsist mineraalseid ja naftaõlisid. Enim kasvas kaupade import Leedust, kust toodi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh naftaõlisid.

 

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2023

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023

Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2022 2023 muutus, % 2022 2023 muutus, % 2022 2023
KOKKU 10 498 9 486 -10 12 231 10 874 -11 -1 733 -1 389
I kv 5 130 4 731 -8 5 731 5 318 -7 -600 -587
Jaanuar 1 636 1 496 -9 1 781 1 770 -1 -145 -274
Veebruar 1 509 1 525 1 1 778 1 639 -8 -269 -114
Märts 1 986 1 710 -14 2 172 1 908 -12 -186 -199
II kv 5 368 4 755 -11 6 501 5 557 -15 -1 133 -802
Aprill 1 599 1 525 -5 2 131 1 742 -18 -532 -216
Mai 1 930 1 644 -15 2 226 1 959 -12 -297 -315
Juuni 1 839 1 585 -14 2 143 1 856 -13 -304 -271
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, juuni 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1 585 100 -14 KOKKU 1 856 100 -13
EL-27 1 124 71 -8 EL-27 1 591 86 -5
Euroala 20 riiki 860 54 -6 Euroala 20 riiki 1 173 63 -5
EL-i välised riigid 462 29 -25 EL-i välised riigid 265 14 -44
1. Soome 245 15 -1 1. Soome 290 16 -18
2. Läti 191 12 -24 2. Saksamaa 211 11 0
3. Rootsi 138 9 -20 3. Leedu 188 10 14
4. Leedu 136 9 20 4. Läti 184 10 4
5. Saksamaa 107 7 -6 5. Rootsi 160 9 -18
6. Ühendkuningriik 63 4 10 6. Poola 143 8 1
7. Venemaa 61 4 -14 7. Holland 92 5 -27
8. Norra 57 4 -36 8. Hiina 60 3 -10
9. Poola 55 3 5 9. Itaalia 58 3 1
10. Holland 54 3 14 10. Taani 50 3 53
Eksport ja import kaubagruppide järgi, juuni 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss
mln eurot

osa-tähtsus,

%
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot

osa-tähtsus,

%
muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot
KOKKU 1 585 100 -14 1 856 100 -13 -271
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 166 10 10 215 12 8 -50
Mineraalsed tooted (V) 171 11 -56 220 12 -47 -49
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 72 5 -10 149 8 -5 -77
Kummi- ja plasttooted (VII) 52 3 -2 93 5 -11 -41
Puit ja puittooted (IX) 154 10 -28 60 3 -52 94
Paber ja pabertooted (X) 29 2 -28 41 2 31 -12
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 40 3 2 61 3 -2 -20
Metall ja metalltooted (XV) 130 8 -8 169 9 -23 -39
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 165 10 19 193 11 -2 -29
Elektriseadmed (85) 231 15 -4 227 12 2 4
Transpordivahendid (XVII) 170 11 57 267 14 27 -97
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 48 3 0 45 2 12 3
Mitmesugused tööstustooted (XX) 103 6 -23 46 3 -11 57
Muu 55 3 -11 70 4 -34 -15

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Vahur Koorits
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9204
press [at] stat.ee

 

 

Foto: Shutterstock