Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kaupo Kase tuleviku juhtimislaudadest: On millest rääkida!

Uudis
Postitatud 6. aprill 2021 11:12

Minu kodukandis on vanematel inimestel elutarkus, et kui on millestki rääkida, siis on juba hästi. Statistikaameti loodud kohalike omavalitsuste juhtimislauad on kindlasti teema, millest tasub rääkida.

Tekst: Kaupo Kase, Viljandi vallavolikogu esimees

Julgen oma kolleegidele, kohalike omavalitsuste volikogude liikmetele, linnapeadele, vallavanematele ja kõigile teistele, kes tunnevad huvi  piirkondliku arengu vastu, soovitada statistikaameti veebilehte. Te leiate sealt palju huvitavat oma igapäeva töö toetamiseks.

Otsuste tegemisele peab eelnema analüüs. Statistikaameti loodud juhtimislauad toetavad seda tegevust, samas vajab tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas iga asi pidevat arendamist. Järgnevalt toon välja mõned minu mõtted, kuhu suunas võiks juhtimislauad veelgi areneda.

 

  • Prognoosid. Pean silmas rahvastikuprognoosi, aga miks mitte ka näiteks õpetajate vajaduse prognoosi lähikümnendiks või pööratud rahvastikuprognoosi. Klassikalise prognoosi asemel on selle sisendiks tavalise prognoosi väljund ehk soovitud rahvaarv ja väljundiks teave selle kohta, millised peaksid selle soovi täitumiseks olema sündimus ja rände näitajad. Taolisi andmemudeleid saaks kindlasti koostada ka teiste andmete alusel.
  • Informatsioon inimeste igapäevase liikumise kohta. Tööalane pendelränne, õpiränne ja miks mitte ka info selle kohta, millega rännatakse. Palju räägitakse mobiilpositsioneerimise andmete alusel statistika tootmisest. Suured telekomi ettevõtted pakuvad seda teenust raha eest. Lisades juurde maksu- ja tolliameti tööregistri andmed, saaksime väga selge ja detailse pildi Eesti inimeste igapäevasest liikumisest.
Kaupo Kase
Kaupo Kase

 

  • Majanduse arendamine. Ilma majanduse arengule mõtlemata ei saa ükski omavalitsus edukas olla. Omavalitsusüksuste majandusstatistika võiks juhtimislaudadel olla kindlasti mahukam ja detailsem. Kuidas mõõta selle kasu, kui kohalik omavalitsus remondib ettevõtte juurde viiva tee või arendab välja tööstusala?
  • Side kohaliku omavalitsuse veebilehe ja juhtimislaua andmetega võiks olla tugevam. Kohalikul omavalitsusel võiks olla võimalus otse oma veebilehel näidata piirkonna andmeid või iga Eesti kohaliku omavalitsuse veebilehel võiks olla link piirkonna juhtimislauale. Tundub, et siin pole küsimus tehnilises lahenduses, vaid tuleb teha üksteist toetavat koostööd. Siin on üks näide, kuidas see tegelikult juba praegu tehniliselt toimib https://www.viljandivald.ee/statistika.
  • Reaalajaandmed. Rohkem tahaks näha andmeid siin ja praegu. Kindlasti on tähtsal kohal trendid. Pärast COVID-19 pandeemia lõppu aga pidavat maailm olema teistsugune ja paari aasta vanused trendid ei pruugi tegelikke suundumusi meile enam ette ennustada. Kas me oleme selleks valmis?  

Minu mõtted ei ole detailideni lihvitud. See on teadlikult nii. Lõpetan rahvatarkusega: „Mitu pead on parem kui üks!“. Selle valguses kutsun kõiki kohalike omavalitsuste inimesi üles lisaks juhtimislaua kasutamisele tegema ettepanekuid, kus suunas juhtimislauad arenema peaksid. Teeme koos ja koostöös statistikaametiga ühe hea asja!