Keskmine brutokuupalk oli esimeses kvartalis 1894 eurot

Uudis
Postitatud 24. mai 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2024. aasta esimeses kvartalis 1894 eurot, mis on 8,8% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli selle aasta esimeses kvartalis 1553 eurot ja 2023. aasta samal perioodil 1424 eurot.

Statistikaameti analüütiku Liina Kuusiku sõnul oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side (3393 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (3114 eurot) ning avaliku halduse, riigikaitse ja kohustusliku sotsiaalkindlustuse (2517 eurot) tegevusaladel. „Enim kasvas keskmine brutokuupalk tervishoiu ja sotsiaalhoolekande (16,7%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi (13,7%) tegevusaladel,“ tõi Kuusik välja.

Madalaim kuupalk oli aga majutuses ja toitlustuses (1217 eurot), muudes teenindavates tegevustes (1258 eurot) ning kinnisvaraalases tegevuses (1322 eurot).

Keskmine brutokuupalk, I kvartal, 2023–2024

Kõrgeim brutokuupalk oli esimeses kvartalis Tallinnas (2247 eurot), järgnesid Harju maakond (sh Tallinn), kus see oli 2139 eurot ja Tartu maakond (1888 eurot). Madalaim kuupalk oli aga Valga (1376 eurot) ja Saare maakonnas (1430 eurot). Kõige rohkem tõusid palgad võrreldes aastataguse ajaga Hiiu maakonnas (12,1%) ja Ida-Viru maakonnas (12%). Võrreldes eelmise aastaga jäi palgatõus kõige tagasihoidlikumaks Lääne (6,8%) ja Rapla maakonnas (7,1%). 

Keskmine brutokuupalk ja mediaanpalk maakonna järgi, I kvartal, 2024

Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju töötajaid, oli 2024. aasta esimeses kvartalis 1553 eurot. 

Kõrgeim mediaanpalk oli info ja side (2873 eurot) ning finants- ja kindlustustegevuse (2555 eurot) tegevusaladel, madalaim kinnisvaraalase (917 eurot) ja muude teenindavate tegevuste (984 eurot) tegevusaladel.

 

Soovitame lisaks vaadata statistikaameti uuendatud palgarakendust, kust leiab veelgi enam teavet erinevate ametite palkade kohta ning palgaandmeid saab vaadata ka erinevate vanusegruppide kaupa: https://palgad.stat.ee/.
 

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse (v.a kaitse- ja siseministeeriumi valitsusala töötajad) kui ka teenistuslepingu alusel töötavad isikud.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Vaata ka palga ja tööjõukulu valdkonnalehte.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock