Keskmine palk oli teises kvartalis 1873 eurot, mediaanpalk 1524 eurot

Uudis
Postitatud 25. august 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2023. aasta teises kvartalis 1873 eurot ehk 12,4% kõrgem kui eelmisel aastal samal ajal. Mediaanpalk oli teises kvartalis 1524 eurot.

Statistikaameti sotsiaalstatistika tiimijuht Eveli Voolens selgitas, et tegevusalade lõikes oli keskmine brutokuupalk teises kvartalis kõrgeim info ja side (3257 eurot), finants- ja kindlustustegevuse (2953 eurot) ning energeetika (2946 eurot) tegevusaladel. Madalaim oli keskmine palk aga majutuse ja toitlustuse (1178 eurot), muude teenindavate tegevuste* (1191 eurot) ja kinnisvaraalase tegevuse (1268 eurot) alal. „Enim kasvas keskmine palk hariduse (19%) ning põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi (15,4%) tegevusaladel,“ lisas Voolens.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus tegevusalati, II kvartal, 2022–2023

Kõrgeim brutokuupalk oli Harju (sh Tallinn) (2093 eurot) ja Tartu maakonnas (1889 eurot), madalaim aga Valga (1390 eurot) ja Hiiu maakonnas (1404 eurot). „Võrreldes aasta taguse ajaga tõusid palgad kõige rohkem Ida-Viru (14,6%) ja Rapla maakonnas (13%), kõige tagasihoidlikumaks jäi palgakasv Harju (v.a Tallinn) (10%) ja Lääne maakonnas (9,5%),“ ütles Voolens.

Keskmine brutokuupalk ja selle muutus, I kvartal 2022 – II kvartal 2023

Aasta

Kvartal

Keskmine brutokuupalk, eurot

Muutus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, %

2022

I

1536

9,3

 

II

1667

12,9

 

III

1641

12,2

 

IV

1735

12,1

2023

I

1741

13,3

 

II

1873

12,4

Mediaanpalk ehk palganäitaja, millest väiksemat ja suuremat palka teenib võrdselt sama palju inimesi, oli 2023. aasta teises kvartalis kõrgeim info ja side (2768 eurot) ning finants- ja kindlustustegevuse (2450 eurot) tegevusaladel. Madalaim oli mediaanpalk kinnisvaraalase (867 eurot) ja muude teenindavate tegevuste (934 eurot) alal.

Alates 2023. aasta esimesest kvartalist kasutab statistikaamet keskmise palga avaldamiseks maksu- ja tolliameti töötamise registri ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide andmeid. Kaasatud on nii töölepingu, avaliku teenistuse seaduse**  kui ka teenistuslepingu alusel töötavad inimesed. 

* Muude teenindavate tegevuste alla kuuluvad organisatsioonide tegevus ning arvutite, tarbeesemete ja kodutarvete parandus ja mitmesugused mujal liigitamata isikuteenused.

**
välja arvatud kaitse- ja siseministeeriumi valitsusala töötajad

Detailsemad andmed on avaldatud palga ja tööjõukulu valdkonnalehel ja statistikaameti andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 23. aprillil ajavahemikus 16.00–17.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!