Kui innovaatilised on Eesti ettevõtted?

Blogi
Postitatud 20. detsember 2022, 10.00 , analüütik Nele Saarelaid

Eesti ettevõtted on Euroopas ühed innovaatilisemad, selgub Eurostati avaldatud andmetest. Aastatel 2018–2020 tegeles innovatsiooniga 64,2% Eesti ettevõtetest, olles selle tulemusega Euroopa Liidu (EL) riikidest seitsmendad.

Võrreldes eelmise uuringuperioodiga aastatel 20162018 on Eesti ettevõtete innovaatilisus siiski veidi vähenenud – siis tegeles innovatsiooniga 73,1% ettevõtetest ning Eesti oli EL-i riikide hulgas esikohal. Seekord olid riikide võrdluses kõige innovaatilisemad ettevõtted Kreekas, kus uuendustega tegeles 73% ettevõtetest. Euroopa Liidu keskmine näitaja on 53%, Eesti ettevõtted ületavad seega EL keskmist enam kui 10%-ga. Lähinaabritega võrreldes jääb Eesti küll Soomele alla, kuid näiteks Lätiga võrreldes on innovaatilisi ettevõtteid lausa poole rohkem.

Innovaatilised ettevõtted Euroopa Liidu riikides

Ettevõtete innovaatilisuse saab jagada protsessiuuendusteks ja tooteuuendusteks. Suurim erinevus võrreldes eelmise uuringuga tuleb tooteuuendustest, mis on vähenenud pea poole võrra. Perioodil 2016 2018 tegeles tooteuuendusega 49% ettevõtetest, kuid aastatel  20182020 kõigest 28%. Langus olnud ühtlane nii tööstus- kui ka teenindussektoris. Tooteuuendus Eesti ettevõtetes on Euroopa keskmisega samal tasemel, kuid protsesse uuendavaid ettevõtteid on Euroopa keskmisest enam. Protsessiuuendusega tegeles Eestis 53,6%, Euroopas keskmiselt 43,5% ettevõtetest.

Tooteuuenduse alla kuuluvad kaubad või teenused, mis erinevad oma omaduste või kasutusviisi poolest oluliselt ettevõtte senistest toodetest. Tooteuuendustest on langus olnud kõigis alamjaotustes. Suurimad erinevused on olnud kaupade ja teenuste täiustamisel ning konkureerivate tooteuuenduste loomisel. Konkureerivad tooteuuendused on sellised kaubad ja teenused, mida teised ettevõtted juba turul pakuvad, kuid mis on uued ettevõtte enda jaoks. Selliste tooteuuendustega tegeles eelmisel uuringuperioodil 41% ettevõtetest, sel korral vaid 20%.

Tooteuuendusega ettevõtted

Protsessiuuendus hõlmab endas ettevõtte nii uute tööprotsesside kasutusele võttu kui ka vanade protsesside uuendamist. Protsessiuuenduste osa on kahes uuringus jäänud samale tasemele, kuid erinevusi on olnud alamjaotustes. Viimasel uuringuperioodil pandi oluliselt suuremat rõhku ettevõtte põhiprotsessi uuendamisele, mis suurenes 23%-lt 39%ni. Kõiki teisi protsessiuuendusi tehti viimasel perioodil mõnevõrra vähem. Enim langes info- ja sidetehnoloogiate ning administratiivsete uuenduste osa.

Protsessiuuendusega ettevõtted