Kui tasuv on karjäär mäetööstuses?

Blogi
Postitatud 14. märts 2023, 16.47 , Andmeteadur Kadri Rootalu

Kui statistikaamet teeb kokkuvõtteid tööturumuudatuste kohta, on kõrge palga poolest esiotsas ikka info ja side ning finants- ja kindlustustegevus. Neile järgnevatest tegevusaladest on üks 2022. aasta võitjatest kindlasti mäetööstus. Milliste ametite esindajad ja kui palju mäetööstuses teenivad?

Palgarakenduse ning tööturu kiirstatistika andmed annavad ülevaate.

Mäetööstus on Eesti majanduse tegevusaladest töötajate arvult üks väiksemaid. Eelmise, 2022. aasta neljanda kvartali seisuga töötas seal veidi üle 2000 inimese. See moodustab vaid 0,3 protsenti kõigist Eesti töökohtadest. Need töökohad asuvad valdavalt Ida-Viru või Harju maakonnas ja enamus töötajatest (84%) on mehed.

Kõige sagedasem ametirühm mäetööstuses on mäeseadmete operaatorid. See hõlmab kaevureid, karjääritöölisi, kaevandus- ja mäeseadmete operaatoreid, aga ka kivitöötlusmasinate operaatoreid. Palgarakendusest leiab ka nende ametite mediaantöötasud kogu Eesti peale kokku. Näiteks täiskohaga töötavate kaevurite, karjääritööliste ja mäeseadmete operaatorite ametirühmas oli mediaantöötasu 2022. aasta neljandas kvartalis 2638 eurot. Aasta varasema perioodiga võrreldes oli selles ametirühmas mediaantöötasu tõusnud 345 euro võrra. Võrdluseks võib tuua, et Eestis kokku oli mediaantöötasu tõus vaid 148 eurot. Seejuures ei jää kaevurite ja karjääritööliste palgad kuigi palju alla ka mäetööstuse juhtide mediaanpalgale.

Eesti üldise palgatasemega võrreldes jääb kivitöötlusmasinate operaatorite palgatase üldise mediaani lähedale. Mäetööstuse lihttöölised teenivad veidi vähem, nende mediaantöötasu oli 2022. aasta neljandas kvartalis 1269 eurot. Mäetööstuse lihttöölisi oli mäetööstuses aga ligi kolm korda vähem kui kaevureid ja karjääritöölisi.

Spetsialistidest ja juhtidest rääkides on küllaltki levinud amet ka kaevanduse töödejuhataja oma. Täistööajaga kaevanduse töödejuhataja mediaantöötasu oli eelmise aasta neljandas kvartalis 2380 eurot. Ka selles ametirühmas võis näha mullu märkimisväärset palgatõusu. Tippspetsialistidest võib välja tuua ka mäeinsenerid, kes kuuluvad ametirühma nimega „Mäetööstuse, metallurgia jms valdkondade tippspetsialistid“, nende mediaanpalk oli 2278 eurot.

Mis vanuses inimesed neis ametites enamasti töötavad? Noori mäetööstuses eriti ei tööta. Kuni 34-aastaseid töötajaid oli kõige rohkem mäetööstuse lihttööliste, kaevurite ja mäetööstuse tippspetsialistide seas. Kaevanduse töödejuhatajatest rohkem kui kolmveerand olid 45-aastased ja vanemad.

 

Uuri ka teiste ametikohtade palkade kohta palgarakendusest ja tööturu kiirstatistika andmetest.