Kuidas elavad Eesti lapsed?

Uudis
Postitatud 1. juuni 2021, 8.30

Lastekaitsepäeval on tavapärasest enam põhjust pöörata tähelepanu laste heaolule. Statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna töötajad vaatasid, millistes tingimustes elavad meie lastega leibkonnad ning millele nad oma eelarvest kõige enam kulutavad.

Aasta alguse seisuga elas Eestis 258 227 alaealist last, mis on ligi viiendik kogu rahvastikust. Ühe lapsega leibkondades kasvab 81 700 last, kahe lapsega leibkondades 105 000 last, kolme lapsega leibkondades 52 500 last, nelja lapsega leibkondades 13 100 last ning viie või rohkema lapsega leibkondades 2900 last. Kõige enam on viimase seitsme aasta jooksul suurenenud kolme lapsega leibkondade arv. Viimastel aastatel on suurenenud ka laste arv, kes elavad vaid ühe täiskasvanuga leibkonnas.

Laste arv lastega leibkondades, 2014–2020

Lastega leibkonnas on keskmiselt 1,71 last. Kõige suurem on keskmine laste arv leibkondades Viljandimaal (1,87), Läänemaal (1,83) ja Jõgevamaal (1,83) ning kõige väiksem Ida-Virumaal (1,56), Harjumaal (1,52) ja Hiiumaal (1,50). Lastega leibkondade osakaal kõigi leibkondade seas on selgelt kõige suurem Harjumaal ning kõige väiksem Hiiumaal.

Koguni 41% lastega leibkondadest elavad pärast 1980. aastat ehitatud elamutes ning viiendik enne 1946. aastat ehitatud eluruumides. Leibkondadest 43% on sellised, kus iga liikme kohta on vähem kui üks tuba. Täpselt üks tuba leibkonnaliikme kohta on 30% ning rohkem kui üks tuba 27% lastega leibkondadest. Oma eluruumi seisundit hindab heaks või väga heaks 80%, rahuldavaks 18% ning kehvaks 2% lastega leibkondadest.

Statistikaameti leibkonna eelarve uuringu 2020. aasta andmetel kulutasid lastega leibkonnad eelmisel aastal keskmiselt 397 eurot ühe liikme kohta kuus. Võrreldes teiste leibkonnatüüpidega suutsid just lastega leibkonnad kõige rohkem kulutustelt kokku hoida. Kõige suuremad summad leibkonna eelarvest kulusid toidule ja alkoholita jookidele, transpordile ning eluasemele. Riitusele ning restoranidele ja hotellidele kulutati oluliselt vähem.

Lastega leibkonna kulutused ühe leibkonnaliikme kohta kuus (eurodes), 2020

Kõige suuremad erinevused lastega ja lasteta leibkondade kulutuste osas tulevad eluasemele ja transpordile tehtavatelt kulutustelt. Lastega leibkondade kuludest moodustavad transpordikulud 16%, samas kui lasteta leibkondades on see osatähtsus 12,4%. Eluasemele kulub lastega leibkondade eelarvest 14,2%, lasteta leibkondadel aga 17,6%.

Lastega leibkondade kuludest on suurema osatähtsusega veel kulud rõivastele ja jalatsitele, restoranidele ning hotellidele, haridusele, vabale ajale ja majapidamisele. Seevastu eluasemele, toidule ja alkoholita jookidele ning tervishoiule tehtavad kulutused on lastega leibkondade puhul väiksema osatähtsusega kui lasteta leibkondadel.

Vaata ka statistikaameti laste valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock