Kuidas valitakse uuringus osalejad?

Uudis
Postitatud 13. jaanuar 2023, 12.14

Selleks, et teha teadlikke otsuseid, on vaja usaldusväärseid andmeid. Kõigepealt tuleb aga vajalikud andmed kokku koguda, näiteks teha küsitlus. Kas oled mõelnud, kes ja mille alusel valitakse küsitlustele vastama ehk kuidas moodustatakse uuringu valim?

Toome ühe näite täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC põhjal.

Vaata lähemalt sellest videost: