Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kümne lapsega ema või kahekümne lapselapsega vanaema pole Eestis haruldus

Uudis
Postitatud 9. mai 2021 8:30

Emadepäeval väärivad erilist tähelepanu kõik meie kallid emad. Statistikaameti analüütik Koit Meres vaatas selle olulise päeva puhul, mida räägib statistika naiste kohta, kel on Eestis elavad lapsed.

Eelmise aasta alguse seisuga elas Eestis 408 579 ema ja 216 203 vanaema*. Emad on keskmiselt 55- ning vanaemad 68-aastased. Kümme või rohkem Eestis elavat last on 125 emal ning kakskümmend või rohkem lapselast 139 vanaemal.

Ühte last kasvatavate emade osakaal on 37,7%, kahe lapsega emasid on 43,4% ning kolme last kasvatab 14,1% emadest. Tunduvalt vähem on emade seas neid, kellel on neli, viis või enam last.

Emad laste arvu järgi, 2020

Keskmiselt on ühel Eestis elaval emal 1,9 last. Kõige madalam on see näitaja Ida-Virumaal ja Harjumaal ning kõige kõrgem Jõgevamaal ja Järvamaal. Võttes arvesse kõik Eestis elavad naised, siis on keskmine laste arv kõige suurem 40–44-aastaste ning 45–49-aastaste vanuserühmas. Emade osakaal kõigist 15-aastastest ja vanematest naistest on suurim Raplamaal (75,2%) ja Järvamaal (73,8%) ning kõige väiksem Valgamaal (69,2%) ja Harjumaal (65,9%).

Keskmine laste arv emal maakonna kaupa, 2020

Emadest 68,2% on eestlased, 26,4% venelased ning 5,2% muust rahvusest. Eesti rahvusest emade keskmine laste arv on 2,0. Vene rahvusest emadel on keskmiselt 1,63 last. Emadest 43,2% on abielus, 20,7% lahutatud, 19,2% vallalised ning 15,4% lesed. Kõige suurem on keskmine laste arv abielus emadel (2,02) ning kõige väiksem vallalistel (1,69), kelle hulka kuuluvad ka näiteks partneriga vabaabielus olevad emad.

Emad rahvuse järgi, 2020
Emad perekonnaseisu järgi, 2020

Veidi rohkem kui veerand Eestis elavatest vanaemadest on sellised, kellel on üks kodumaal elav lapselaps. Teise veerandi moodustavad vanaemad, kellel on kaks lapselast. Kolme lapselapsega on 17,2% ja nelja lapselapsega 12,2% vanaemadest. Koguni 3356 vanaema on sellised, kellel on 10–19 lapselast ning 139 naisel on ette näidata 20 või rohkem lapselast.Kahjuks ei ela igal vanaemal Eestis last: meil on 5693 vanaema (2,6% vanaemadest), kellel on Eestis küll lapselaps(ed), kuid mitte laps(i).

Kõige nooremad vanaemad on 35–39-aastaste vanuserühmas, kokku elab nii noori vanaemasid Eestis 230. Vanaemasid, kes on 100-aastased või vanemad on kokku 89.

Ilusat emadepäeva!

* Välja on toodud emad, kelle lapsed elavad Eestis ning vanaemad, kelle lapselapsed elavad Eestis. Välja on jäänud emad ja vanaemad, kelle lapsed ning lapselapsed on surnud või Eestist lahkunud.