Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Maanteekaubavedude maht kasvas 2021. aasta esimesel poolaastal neljandiku võrra

Blogi
Postitatud 2. detsember 2021 9:45 , analüütik Birgitta Ojamaa

Eesti kaubaveoautod* vedasid 2021. aasta esimesel poolaastal üle 12 miljoni tonni kaupa, mis on neljandiku võrra enam kui 2020. aasta samal perioodil. Selle aasta esimeses kvartalis vedasid Eesti ettevõtted maanteel 5,6 miljonit tonni, teises kvartalis aga juba üle 7 miljoni tonni kaupa. Võrreldes pandeemiaeelsete näitajatega ei ole veetud kauba kogus veel tagasi 2019. aasta tasemele jõudnud, kuid maanteekaubavedude mahud on taastunud. Maanteekaubavedusid analüüsis statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa.

Eesti ettevõtete maanteeveosed, I kvartal 2019 – II kvartal 2021

Enamik Eesti ettevõtete kaubaveost riigisisene

Kauba kogus riigisisestel vedudel oli sarnaselt varasematele aastatele märgatavalt suurem kui rahvusvahelistel vedudel. Riigisiseste vedude osatähtsus tonnides moodustas 2021. aasta esimesel poolaastal 80% kogu kaubaveost. Riigisiseselt veeti 10 miljonit tonni (eelmise aasta sama perioodiga võrreldes neljandiku võrra rohkem) ja rahvusvahelistel vedudel üle 2 miljoni tonni kaupa (23% rohkem). Tasuliste vedudena veeti 84% kaubast, mis andis veosekäibest 95%.

Eesti kaubaveoautode töömahu hindamise näitajaks on veosekäive ja ühikuks tonnkilomeeter. Veosekäive suurenes aastaga peaaegu kolmandiku võrra ja ulatus hinnanguliselt 2,4 miljardi tonnkilomeetrini. Riigisiseste vedude veosekäive oli ligi 786 miljonit ja rahvusvahelistel vedudel 1,6 miljardit tonnkilomeetrit. Keskmiselt veeti esimesel poolaastal riigisisestel vedudel kaupa 77 kilomeetri kaugusele ja rahvusvahelistel vedudel 660 kilomeetri kaugusele.

Maanteel veetud kaubad mahu järgi, esimene poolaasta 2021

Kõige rohkem veeti maanteel kruusa, liiva ja turvast

Kõige rohkem veeti esimesel poolaastal metallimaake ja muid kaevandus- ning karjääritooteid, need moodustasid peaaegu kolmandiku kogu veetud kauba mahust. Üle viiendiku veetud kaubast moodustasid ühise kaubagrupina puit-, kork-, pabertooted ja trükised-salvestised, mille maht suurenes võrreldes 2020. aasta sama perioodiga kaks korda. Kümnendiku veetud kaupade mahust moodustasid põllumajandus-, jahindus-, kalandus- ja metsandustooted.

Kaubaveoautode läbisõit ulatus hinnanguliselt ligi 142 miljoni kilomeetrini, millest riigisisene läbisõit andis kolmandiku ja rahvusvaheline läbisõit kaks kolmandikku. Kaubaveoautode läbisõidust moodustas 81% kaubaga ja 19% tühjalt sõit.

* kandevõimega üle 3,5 tonni

Vaata ka transpordi valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!