Märtsis vähenes kaubavahetus eelkõige Euroopa Liidu riikidega

Uudis
Postitatud 10. mai 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel vähenes 2024. aasta märtsis kaupade eksport eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 16% ja import 15%. Jooksevhindades eksporditi kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi 1,7 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 216 miljonit eurot, mis on 14 miljoni võrra väiksem kui aasta varem.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul toimus tänavu märtsis suurim kaubavahetuse langus eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikidega. „Kui liiduväliste riikidega kasvas kaubavahetus 3%, siis Euroopa Liidu liikmesriikidega vähenes kaupade eksport 22% ja import 18%. Suurim langus toimus kaubavahetuses naaberriikide Soome ja Lätiga,“ täpsustas Leppmets.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis kasvas mullusega võrreldes 4 protsendipunkti, ulatudes tänavu märtsis 68% protsendini. Aastases võrdluses vähenes Eesti päritolu kaupade eksport 11%.

Analüütik selgitas, et märtsis eksporditi Eestist enim kaupu Soome (15% koguekspordist), kuhu viidi kõige rohkem elektriseadmeid, ja Rootsi (10% koguekspordist), kuhu viidi enim elektriseadmeid ning puitu ja puittooteid. Võrreldes 2023. aastaga vähenes märtsis kaupade väljavedu kõige enam Soome (116 miljoni euro võrra) ja Lätti (53 miljoni euro võrra), sest maagaasi eksporti Soome ei toimunud ning Lätti eksporditi elektrienergiat mullusest vähem. Enim kasvas kaupade eksport Singapuri (41 miljoni euro võrra), kuhu viidi rohkem mineraalseid tooteid (sh põlevkivikütteõli).

Kaupadest eksporditi märtsis enim elektriseadmeid (15% koguekspordist), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (13%) ning puitu ja puittooteid (13%). „Võrreldes aastatagusega vähenes märtsis kõige rohkem mehaaniliste masinate (52 miljoni euro võrra), mineraalsete toodete (41 miljoni euro võrra), metalli ja metalltoodete ning mitmesuguste tööstustoodete (mõlemad 35 miljoni euro võrra) väljavedu Eestist. Kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade (sh teravilja) eksport (12 miljoni euro võrra),“ ütles ta.

Märtsis imporditi kaupadest enim elektriseadmeid, põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (mõlemad 13% Eesti koguimpordist) ning transpordivahendeid (12%). Aastases võrdluses vähenes kõige rohkem mineraalsete toodete (80 miljoni euro võrra), transpordivahendite (51 miljoni euro võrra) ja elektriseadmete (48 miljoni euro võrra) Eestisse sissevedu. Kasvas põllumajandussaaduste ja toidukaupade import (12 miljoni euro võrra). 

„Peamised impordipartnerid märtsis olid Saksamaa (13% koguimpordist), Läti ja Soome (mõlemad 12%). Saksamaalt toodi Eestisse enim transpordivahendeid, Lätist ja Soomest mineraalseid tooteid. Mullusega võrreldes vähenes kaupade sissevedu kõige enam Soomest (85 miljoni euro võrra) ja Lätist (45 miljoni euro võrra), kust toodi varasemast vähem mineraalseid tooteid: Soomest vähenes elektrienergia ja Lätist maagaasi import,“ ütles Leppmets ja lisas, et kõige rohkem kasvas kaupade sissevedu Ameerika Ühendriikidest (20 miljoni euro võrra), kust imporditi mullusest enam elektriseadmeid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2024
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2023–2024

Kuu

Eksport, mln eurot

Import, mln eurot

Bilanss, mln eurot

2023

2024

muutus, %

2023

2024

muutus, %

2023

2024

KOKKU

4882

4147

-15

5429

4823

-11

-547

-676

jaanuar

1555

1341

-14

1737

1574

-9

-182

-233

veebruar

1586

1343

-15

1721

1569

-9

-135

-226

märts

1740

1464

-16

1971

1680

-15

-230

-216

 

Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, märts 2024
Sihtriik, riikide ühendus

Eksport, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

Saatjariik, riikide ühendus

Import, mln eurot

Osatähtsus, %

Muutus võrreldes eelmise aastaga, %

KOKKU

1464

100

-16

KOKKU

1680

100

-15

EL-27

1 019

70

-22

EL-27

1402

83

-18

Euroala 20 riiki

738

50

-23

Euroala 20 riiki

1052

63

-17

EL-i välised riigid

445

30

3

EL-i välised riigid

278

17

3

1. Soome

222

15

-34

1. Saksamaa

225

13

-1

2. Rootsi

140

10

-21

2. Läti

201

12

-18

3. Läti

124

8

-30

3. Soome

196

12

-30

4. Leedu

116

8

-12

4. Leedu

186

11

0

5. Saksamaa

108

7

-10

5. Poola

137

8

-13

6. USA

82

6

48

6. Rootsi

127

8

-13

7. Taani

54

4

-21

7. Holland

87

5

-18

8. Poola

51

4

-10

8. Hiina

58

3

-18

9. Holland

47

3

-7

9. Itaalia

44

3

-30

10. Norra

45

3

-29

10. USA

43

3

84

 

Eksport ja import kaubagruppide järgi, märts 2024
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi

Eksport

Import

Bilanss

mln eurot

osa-tähtsus,

%

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

osa-tähtsus, %

muutus võrreldes eelmise aastaga, %

mln eurot

 

KOKKU

1464

100

-16

1680

100

-15

-216

Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV)

185

13

7

212

13

6

-28

Mineraalsed tooted (V)

121

8

-25

130

8

-38

-8

Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI)

74

5

-12

168

10

-15

-94

Kummi- ja plasttooted (VII)

47

3

-16

86

5

-8

-39

Puit ja puittooted (IX)

189

13

-11

53

3

-30

136

Paber ja pabertooted (X)

28

2

-20

27

2

-13

1

Tekstiil ja tekstiiltooted (XI)

32

2

-31

57

3

-20

-26

Metall ja metalltooted (XV)

106

7

-25

158

9

-13

-52

Masinad ja mehaanilised seadmed (84)

129

9

-29

174

10

-19

-45

Elektriseadmed (85)

218

15

-8

220

13

-18

-3

Transpordivahendid (XVII)

136

9

-12

202

12

-20

-66

Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII)

49

3

-8

42

3

-2

8

Mitmesugused tööstustooted (XX)

99

7

-26

41

3

-16

58

Muu 

50

4

-27

109

6

30

-58

 

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)