Märtsist leiab väliskaubanduse andmetabelid uuest kohast

Uudis
Postitatud 16. veebruar 2023, 14.00

Alates märtsikuust avaldab statistikamet kõik väliskaubanduse andmed uuelt aadressilt. Väliskaubandusstatistika avaldamine lehel andmebaas.stat.ee lõpeb.

Väliskaubanduse andmete uus asukoht on siin. Lisaks asukoha muutumisele on uuenenud ka väliskaubanduse kaupade ja teenuste andmetabelid. Ühtlustatud on andmetabelite pealkirju ja igast tabelist leiab andmed vaid ühe ajaperioodi kohta ehk kuu, kvartali ja aasta andmed on eraldi tabelites (vt muudatuste tabelit). 

Muudatused mõjutavad ennekõike neid, kes kasutavad väliskaubanduse andmeid masin-masin-liidestusega. Statistikaamet soovitab rakendusliidese kasutajatel esimesel võimalusel oma suunamised üle kontrollida ja kohandada need uuele väliskaubanduse andmebaasile vastavaks, sest muidu ei jõua pärast järgmist avaldamist andmed huvilisteni. Juhendi statistika andmebaasi API kasutamise kohta leiab siit.

Muudatused andmetabelites
Vana tabel Uus tabel Pealkiri ET

VK10_1

VK10_2

VK10_3

VK11

VKK10 Kaupade eksport ja import kauba (KN) ja riigi järgi (kuud)
VKK30 Kaupade eksport ja import kauba (KN) ja riigi järgi
VK12 VKK12 Kaupade eksport, import ja nende muutus riigi järgi (kuud)
VKK32 Kaupade eksport, import ja nende muutus riigi järgi
VK14 VKK14 Kaupade eksport ja import kauba (SITC) ja riigi järgi (kuud)
VKK34 Kaupade eksport ja import kauba (SITC) ja riigi järgi
VK16 VKK16 Kaupade eksport ja import kauba (BEC) ja riigi järgi (kuud)
VKK36 Kaupade eksport ja import kauba (BEC) ja riigi järgi
VK22 VKK28 Kaupade eksport ja import majandusüksuse registreerimise koha, tegevusala ja kaubajaotise (KN) järgi
VK24 VKK24 Kaupade eksport ja import haldusüksuse järgi (kuud)
VKK44 Kaupade eksport ja import haldusüksuse järgi
VK26 VKK26 Kaupade eksport ja import hõivatute arvu järgi majandusüksuses
VKT10 VKT20 Teenuste eksport ja import majandusüksuse tegevusala järgi (kvartalid)
VKT40 Teenuste eksport ja import majandusüksuse tegevusala järgi
VKT11 VKT21 Teenuste eksport ja import teenuse (EBOPS) liigi järgi (kvartalid)
VKT41 Teenuste eksport ja import teenuse (EBOPS) liigi järgi
VKT12 VKT22 Teenuste eksport ja import haldusüksuse järgi (kvartalid)
VKT42 Teenuste eksport ja import haldusüksuse järgi
VKT13 VKT23 Teenuste eksport ja import riigi järgi (kvartalid)