Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Naiste arv ületab meeste oma üha hilisemas vanuses

Blogi
Postitatud 29. märts 2021 10:15 , juhtivanalüütik Mihkel Servinski

Eestis sünnib rohkem poisse, aga elab rohkem naisi. Selle tulemusena tekib küsimus, mitmendal eluaastal jäävad mehed arvulisse vähemusse ning millised muutused on selles osas aja jooksul toimunud. Vastust otsis statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski viimase ligi saja aasta rahvastikustatistikast.

Aastatel 1922–2019 sündis Eestis 100 tüdruku kohta aastas keskmiselt veidi vähem kui 106 poissi. Kõige rohkem poisse sündis 2016. aastal (110) ja kõige vähem 2003. aastal (103). Sündinud poiste ja tüdrukute arvu erinevus absoluutarvudes oli kõige suurem 1987. aastal (902) ja kõige väiksem 2003. aastal (218).

Samal ajaperioodil elas 100 naise kohta 85–90 meest, teise maailmasõja järel oluliselt vähem. Näiteks 1950. aastal elas 100 naise kohta 73,3 meest, mis on vaadeldava perioodi kõige väiksem näitaja. Tähelepanu väärib näitaja kasvutrend viimasel kümnendil: 2011. aastal elas 100 naise kohta 87,3 meest ja 2020. aastal 89,9 meest, mis on vaadeldava perioodi kõige kõrgem näitaja. Absoluutarvudes oli naiste ja meeste arvu erinevus kõige suurem 1950. aastal (157 894) ja kõige väiksem 1923. aastal (66 398), mil Eesti rahvaarv oli veidi üle 1,1 miljoni.

Eesti esimesel iseseisvusperioodil ehk aastatel 1918–1940 kasvas pidevalt vanus, mil naiste arv ületas meeste arvu. Iseseisvuse algperioodil muutus naiste arv meeste arvust suuremaks 15–19-aastaste ning perioodi lõpus 30–34-aastaste vanuserühmas. Vanuserühm, kus naiste arv ületas meeste arvu, noorenes teise maailmasõja tulemusel ning stabiliseerus seejärel pikemaks ajaks Eesti esimese iseseisvusperioodi lõpuaastate tasemele. Taasiseseisvumise järel noorenes see vanuserühm taas, kuid hakkas seejärel kasvama ja 2020. aastal ületas naiste arv meeste arvu alles 50–54-aastaste vanuserühmas.

Viimaste kümnendite trende täpsemalt vaadates selgub, et 1989. aasta rahvaloenduse andmetel ületas naiste arv meeste arvu esimest korda 27-aastaste seas. Stabiilselt hakkas naiste arv meeste arvu ületama alates 30-aastastest. Aastatuhande vahetusel ületas naiste arv esimest korda meeste arvu 32-aastaste seas ja stabiilselt alates 36-aastastest. Eelmisel aastal ületas naiste arv esmakordselt meeste arvu 49-aastaste seas ja tegi seda ka kõigis järgnevates vanusrühmades. Seega on toimunud märkimisväärne muutus.

Vastus küsimusele, miks poiste suurem sündide arv muutub vanuse kasvades naiste arvust väiksemaks, peitub rände ja surmade põhjustes ning meeste ja naiste vanuses nende sündmuste toimumisel.

Vaata ka rahvastiku valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock