Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Noorteseire juhtimislaud aitab arendada noorsootööd

Uudis
Postitatud 2. detsember 2021 11:02 , Tuulikki Sillajõe, haridus- ja noorteameti noortevaldkonna andmehalduse peaekspert

Haridus- ja noorteamet on koostöös statistikaametiga loonud noorteseire juhtimislaua, mis muudab noorte eluga seotud andmed kiiresti ja mugavalt kättesaadavaks.

Noorteseire juhtimislaualt leiab 33 noori (7–26-aastaseid) iseloomustavat näitajat, mis on jagatud seitsme teema vahel:

 1. noored,
 2. ränne,
 3. haridus,
 4. tööturg,
 5. noorsootöö,
 6. ühiskondlik aktiivsus,
 7. üle-eestilised näitajad.

Näiteks saab noorteseire juhtimislaualt vastused küsimustele, kui palju on Eestis noori ettevõtjaid; millised on rändetrendid noorte hulgas; kui suur hulk noori õpib huvikoolides; milline on noorte tööhõive ja osalus kohalike omavalitsuste töös jpm.

Näitajad on juhtimislauale valitud koostöös noortevaldkonna organisatsioonide ja kohalike omavalitsute esindajatega. Valik tehti noorteseire andmebaasis olnud 110 näitaja seast. Lisaks kaardistas statistikaamet noorteuuringud.

Noorteseire juhtimislaual olevatest andmetest on ennekõike kasu piirkondades noorte heaks töötajatele ning riigi ja omavalitsuse ametnikele ja juhtidele, kuid seda on oodatud kasutama kõik, kellel on huvi noorte eluolu vastu!

Iga näitajat saab vaadata nii kogu Eesti kohta kui ka kohalike omavalitsuste ja maakondade kaupa. Uurida on võimalik korraga kõiki 33 või ainult valitud näitajaid. Iga näitaja juurest leiab selgituse nende mõistmiseks hädavajalike terminite ja metoodika kohta.

Juhtimislaual saab näitajaid vaadata jooniselt, kuid kõik indikaatorid on olemas ka tabelina statistikaameti andmebaasis.

Näitajaid võib juhtimislaualt vaadata joon- ja tulpdiagrammina ning kaardil. Kõiki jooniseid saab välja printida, alla laadida (png-, xls-, csv- või json-formaadis), jagada lingi või manusena.

Kasuta noorteseire juhtimislauda ja tee põhjendatud otsuseid! See on kiireim ja mugavaim viis saada arvandmeid Eesti noorte ja noorsootöö kohta!

 

   

  Noorteseire juhtimislaud aitab

  • olla kursis noorte olukorraga (noorte arv ja osatähtsus, noorte haridustase);
  • hinnata probleemide suurust (noorte töötus, üldhariduse katkestanud noored);
  • planeerida noorsootööd (noortekeskuste arv ja nende kaugus elukohast);
  • koostada projektitaotlusi (noorte ettevõtjate arv ja osatähtsus).
    

  Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!