Novembris kasvas kaupade sissevedu

Uudis
Postitatud 9. jaanuar 2023 8:00

Statistikaameti andmetel jäi 2022. aasta novembris kaupade eksport jooksevhindades samale tasemele. Import suurenes võrreldes 2021. aasta sama kuuga 12%.

Novembris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,7 miljardi ja imporditi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli novembris 352 miljonit eurot, mis oli 220 miljoni võrra suurem kui eelneval aastal.

„Import Euroopa Liidu riikidest kasvas 21%, samas kui Euroopa Liidu välistest riikidest vähenes see 14%. Langust mõjutas oluliselt kaupade ja toorme sisseveo vähenemine Venemaalt ja Valgevenest,“ sõnas statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura. Euroopa Liidu osatähtsus impordis suurenes 80%-ni. „Teistsugune olukord valitseb aga ekspordivoos, kus novembris jäi kogu eksport eelneva aasta tasemele. Seda mõjutas Eesti päritolu kaupade väljaveo kahanemine. Samas tasakaalustas seda reeksporditavate kaupade ekspordi kasv,“ lisas Puura.

Eesti suurim ekspordipartner oli 2022. aasta novembris Soome (17% Eesti koguekspordist), järgnesid Läti (13%) ja Rootsi (10%). Soome eksporditi enim maagaasi, masinate osasid ja töötlemata puitu, Lätti elektrienergiat, maagaasi, sõiduautosid ning Rootsi kommunikatsiooniseadmeid ja kokkupandavaid puitehitisi. Enim kasvas kaupade eksport Lätti (41 miljoni euro võrra), Rootsi (15 miljoni euro võrra) ja Taani (14 miljoni euro võrra). Lätti eksporditi möödunud aastaga võrreldes rohkem elektrienergiat, maagaasi, lämmastikväetist, Rootsi kommunikatsiooniseadmeid, liiste ning kokkupandavaid puitehitisi, Taani kütteõli ja kaunvilju. Samas vähenes eksport Ameerika Ühendriikidesse (83 miljoni euro võrra), Gibraltarisse (34 miljoni euro võrra), Ühendkuningriiki ja Hollandisse (mõlemasse 16 miljoni euro võrra). Ameerika Ühendriikidesse viidi vähem kommunikatsiooniseadmeid, teise kolme riiki eksporditi vähem mineraalseid kütuseid.

Novembris eksporditi kaupadest enim mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat 260 miljoni euro eest, elektriseadmeid 231 miljoni euro eest ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu 194 miljoni euro eest. 2021. aasta novembriga võrreldes suurenes enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade, transpordivahendite ning mehaaniliste masinate eksport. Samas vähenes enim metalli ja metalltoodete ning puidu ja puittoodete väljavedu.

Eesti päritolu kaupade osatähtsus moodustas koguekspordis 65%. Reeksport Eestist on suurenenud aastases võrdluses 20%, samas on Eesti päritolu kaupade väljavedu 8% vähenenud. Kõige rohkem on kodumaiste kaupade osatähtsuse vähenemist mõjutanud mineraalsete toodete, kommunikatsiooniseadmete, vanametalli ning saelaudade väljaveo langus.

Kaupu toodi Eestisse enim Soomest (17% Eesti koguimpordist), Leedust ja Lätist (mõlema osatähtsus 11%). 2021. aasta novembriga võrreldes kasvas kõige rohkem ehk 65 miljoni euro võrra kaupade import Soomest, sellele järgnesid 58 miljoni euro suuruse kasvuga Läti ning 49 miljoni euroga Leedu. Soomest toodi Eestisse varasema aastaga võrreldes enam elektrienergiat ja mootorikütust, Lätist maagaasi ning Leedust mootorikütuseid. Kõige rohkem vähenes import Valgevenest (52 miljoni euro võrra) ning Venemaalt (48 miljoni euro võrra).

Kaupadest imporditi novembris enim mineraalseid tooteid (445 miljoni euro väärtuses), elektriseadmeid (241 miljonit eurot) ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (205 miljonit eurot). Kõige rohkem kasvas mineraalsete kütuste ja elektrienergia, põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning keemiatööstuse tooraine ja toodete sissevedu Eestisse. Samas vähenes puidu ja puittoodete ning kummi ja plasttoodete import.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2022
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2022
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2021 2022 muutus, % 2021 2022 muutus, % 2021 2022
KOKKU 16556 19609 18 18110 22651 25 -1554 -3042
Jaanuar 1187 1620 36 1305 1775 36 -118 -156
Veebruar 1254 1489 19 1325 1774 34 -71 -285
Märts 1464 1980 35 1654 2162 31 -190 -182
Aprill 1538 1598 4 1639 2121 29 -101 -523
Mai 1473 1928 31 1648 2215 34 -174 -287
Juuni 1465 1839 26 1722 2128 24 -257 -289
Juuli 1503 1696 13 1676 2019 20 -173 -323
August 1572 1918 22 1690 2161 28 -118 -243
September 1706 1945 14 1769 2107 19 -63 -162
Oktoober 1657 1853 12 1813 2093 15 -156 -240
November 1737 1744 0 1869 2096 12 -133 -352
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, november 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1744 100 0 KOKKU 2096 100 12
EL-27 1253 72 7 EL-27 1675 80 21
Euroala 19 riiki 918 53 5 Euroala 19 riiki 1321 63 23
EL-i välised riigid 491 28 -13 EL-i välised riigid 421 20 -14
1. Soome 288 17 4 1. Soome 347 17 23
2. Läti 224 13 22 2. Leedu 231 11 27
3. Rootsi 167 10 10 3. Läti 225 11 34
4. Leedu 107 6 13 4. Saksamaa 206 10 4
5. Saksamaa 96 5 -9 5. Poola 132 6 17
6. Holland 81 5 -17 6. Rootsi 130 6 7
7. Venemaa 74 4 -4 7. Venemaa 122 6 -28
8. Taani 64 4 27 8. Holland 80 4 4
9. Norra 62 4 16 9. Hiina 76 4 -1
10. USA 60 3 -58 10. Belgia 73 3 109
Eksport ja import kaubagruppide järgi, november 2022
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1744 100 0 2096 100 12 -352
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 194 11 24 205 10 25 -12
Mineraalsed tooted (V) 260 15 -5 445 21 52 -185
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 87 5 11 195 9 15 -108
Kummi- ja plasttooted (VII) 52 3 -2 94 4 -10 -42
Puit ja puittooted (IX) 191 11 -12 59 3 -36 132
Paber ja pabertooted (X) 35 2 -3 32 2 2 3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 47 3 30 78 4 14 -30
Metall ja metalltooted (XV) 131 8 -20 167 8 -3 -36
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 155 9 14 201 10 6 -46
Elektriseadmed (85) 231 13 -7 241 11 -3 -10
Transpordivahendid (XVII) 111 6 21 174 8 11 -63
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 57 3 26 47 2 20 9
Mitmesugused tööstustooted (XX) 123 7 -12 57 3 -1 66
Muu 69 4 13 101 5 24 -32

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

 

Foto: Shutterstock