Novembris tööstustoodangu langus aeglustus

Uudis
Postitatud 5. jaanuar 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2023. aasta novembris püsivhindades 5,8% vähem toodangut kui 2022. aasta samas kuus. Toodang vähenes kõigis kolmes sektoris: energeetikas 10,8%, töötlevas tööstuses 5,4% ning mäetööstuses 2,4%.

Madala võrdlusbaasi tõttu ei olnud novembris töötleva tööstuse mahu langus nii tugev kui eelmise aasta varasematel kuudel, selgitas statistikaameti juhtivanalüütik Helle Bunder. „Vaatamata sellele vähenes 2023. aasta novembris töötleva tööstuse tegevusalade lõikes tööstustoodangu maht1 enamikus harudes,“ nentis Bunder.

Töötleva tööstuse tegevusaladest kasvas novembris müügimaht mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste (17,4%) ning põlevkiviõli (30,2%) tootmises, samuti masinate ja seadmete remondi ja paigalduse (79,4%) tegevusalal. Pea samale tasemele jäi elektroonikaseadmete tootmine, kasvades 0,3%. Suurema osatähtsusega tegevusaladest vähenes puidu töötlemine (11,7%), elektriseadmetete (22,3%), metalltoodete (8,4%) ja toiduainete tootmine (7,7%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2013 – november 2023 (2015 = 100)

Võrreldes 2022. aasta novembriga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 2023. aasta novembris jooksevhindades 8,2% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule langes 9,0% ning müük ekspordiks 7,6%.

66,6% töötleva tööstuse toodangust müüdi välisturule.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel suurenesid toodangu mahud 2023. aasta novembris võrreldes oktoobriga tööstuses kokku 2,6% ning töötlevas tööstuses 2,3%.

Energeetikavaldkonnas vähenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2022. aasta novembriga 34,1%, soojuse tootmine aga kasvas 9,1%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2  Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt. Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond

statistikaamet

tel 625 9181

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock