Oktoobris kasvas kaubavahetuse puudujääk

Uudis
Postitatud 9. detsember 2022, 8.00

Statistikaameti andmetel suurenes kaupade eksport 2022. aasta oktoobris jooksevhindades võrreldes 2021. aasta sama kuuga 11% ning import 15%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura tõi välja, et oktoobris eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 1,8 miljardi ja imporditi 2,1 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli oktoobris 238 miljonit eurot, mis oli 82 miljoni võrra suurem kui aasta tagasi. „Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 2022. aasta esimese kümne kuuga kaubavahetuse puudujääk ligi kaks korda suurenenud. See näitab, et me toome jätkuvalt kaupu rohkem sisse kui ekspordime. Samas aitab vahet suurendada ka imporditud kaupade ja toorme suurem hinnakasv kui eksporditud kaupadel. Esimese 10 kuuga on impordihinnad kasvanud 27% ja ekspordihinnad 25%,“ lisas Puura.

Eesti suurim ekspordipartner käesoleva aasta oktoobris oli taas Soome (15% Eesti koguekspordist), järgnesid Läti (14%) ja Rootsi (9%). Soome eksporditi enim maagaasi, mootorite osasid ja metallkonstruktsioone, Lätti elektrienergiat, sõiduautosid, toorpiima ning Rootsi kokkupandavaid puitehitisi ja kommunikatsiooniseadmeid. Enim kasvas kaupade eksport Lätti (68 miljoni euro võrra), Rootsi (23 miljoni euro võrra) ja Saudi Araabiasse (21 miljoni euro võrra). Lätti eksporditi möödunud aastaga võrreldes rohkem elektrienergiat, sõiduautosid ja puitgraanuleid, Rootsi okaspuidust uksi ja aknaid ning kokkupandavaid puitehitisi, Saudi Araabiasse toidunisu. Samas vähenes eksport Ameerika Ühendriikidesse (62 miljoni euro võrra), kuhu viidi vähem kommunikatsiooniseadmeid ning Ühendkuningriiki (27 miljoni euro võrra), kuhu vähenes mineraalsete kütuste eksport.

Oktoobris eksporditi kaupadest enim mineraalseid kütuseid ja elektrienergiat 259 miljoni euro eest, elektriseadmeid 250 miljoni euro eest ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu 238 miljoni euro eest. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes suurenes enim põllumajandussaaduste ja toidukaupade ning mehaaniliste masinate eksport. Samas vähenes enim metalli ja metalltoodete ning mineraalsete kütuste ja elektrienergia väljavedu.

Kui eelmise aasta oktoobris moodustas Eesti päritolu kaupade osatähtsus koguekspordis 72%, siis tänavu oli see langenud 66% juurde. Reeksport Eestist on suurenenud aastases võrdluses 35% ja Eesti päritolu kaupade väljavedu vaid 2%.Kõige rohkem on mõjutanud kodumaiste kaupade osatähtsuse vähenemist koguekspordi mineraalsete toodete, kommunikatsiooniseadmete, vanametalli ning kokkupandavate puitehitiste väljaveo aeglustumine.

Kaupu toodi Eestisse enim Soomest (16% Eesti koguimpordist), Lätist (12%) ja Leedust (11%). Eelmise aasta oktoobriga võrreldes kasvas kõige rohkem ehk 93 miljoni euro võrra kaupade import Lätist, sellele järgnesid 49 miljoni euro suuruse kasvuga Soome ning 41 miljoni euroga Kuveit. Lätist toodi Eestisse võrreldes aastatagusega enim maagaasi, Soomest elektrienergiat ning Kuveidist mineraalseid kütuseid. Kõige rohkem vähenes import Venemaalt (101 miljoni euro võrra) ning Valgevenest (56 miljoni euro võrra).

Kaupadest imporditi oktoobris enim mineraalseid tooteid (428 miljoni euro väärtuses), elektriseadmeid (242 miljonit eurot) ning mehaanilisi masinaid (206 miljonit eurot). Kõige rohkem kasvas mootorikütuste, maagaasi, elektrienergia, sõiduautode ja mehaaniliste masinate sissevedu Eestisse. Samas vähenes puidu ja puittoodete ning metalli ja metalltoodete import.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2020–2022
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2022
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2021 2022 muutus, % 2021 2022 muutus, % 2021 2022
KOKKU 14 819 17 872 21 16 241 20 533 26 -1 421 -2 662
Jaanuar 1 187 1 619 36 1 305 1 774 36 -118 -155
Veebruar 1 254 1 488 19 1 325 1 774 34 -71 -286
Märts 1 464 1 979 35 1 654 2 160 31 -190 -181
Aprill 1 538 1 600 4 1 639 2 120 29 -101 -520
Mai 1 473 1 932 31 1 648 2 213 34 -174 -281
Juuni 1 465 1 844 26 1 722 2 127 24 -257 -283
Juuli 1 503 1 701 13 1 676 2 020 21 -173 -320
August 1 572 1 915 22 1 690 2 161 28 -118 -246
September 1 706 1 952 14 1 769 2 104 19 -63 -152
Oktoober 1 657 1 842 11 1 813 2 080 15 -156 -238
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, oktoober 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1842 100 11 KOKKU 2080 100 15
EL-27 1301 71 16 EL-27 1695 81 25
Euroala 19 riiki 975 53 15 Euroala 19 riiki 1309 63 24
EL-i välised riigid 541 29 0 EL-i välised riigid 385 19 -16
1. Soome 278 15 8 1. Soome 326 16 18
2. Läti 250 14 37 2. Läti 251 12 59
3. Rootsi 168 9 16 3. Leedu 223 11 15
4. Leedu 111 6 15 4. Saksamaa 217 10 22
5. Holland 104 6 11 5. Rootsi 149 7 24
6. Saksamaa 99 5 0 6. Poola 149 7 32
7. USA 94 5 -40 7. Holland 91 4 21
8. Venemaa 74 4 14 8. Hiina 82 4 30
9. Norra 63 3 21 9. Venemaa 65 3 -61
10. Taani 57 3 45 10. Itaalia 54 3 22
Eksport ja import kaubagruppide järgi, oktoober 2022
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1842 100 11 2080 100 15 -238
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 238 13 63 197 9 22 41
Mineraalsed tooted (V) 259 14 -4 428 21 45 -169
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 90 5 13 175 8 12 -85
Kummi- ja plasttooted (VII) 54 3 4 103 5 0 -49
Puit ja puittooted (IX) 205 11 7 65 3 -28 139
Paber ja pabertooted (X) 39 2 7 32 2 8 8
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 42 2 16 79 4 12 -36
Metall ja metalltooted (XV) 126 7 -8 175 8 -11 -49
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 167 9 31 206 10 30 -39
Elektriseadmed (85) 250 13 1 242 12 9 8
Transpordivahendid (XVII) 124 7 25 193 9 26 -69
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 53 3 42 45 2 19 8
Mitmesugused tööstustooted (XX) 128 7 -5 55 3 -3 73
Muu 67 4 10 86 4 2 -19

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

 

Foto: Shutterstock

23. veebruaril  töötab statistikaameti infotelefon kella 12-ni. Head Eesti Vabariigi aastapäeva!