Põllumeeste teenitud tulu vähenes mullu veerandi võrra

Uudis
Postitatud 12. oktoober 2022, 10.00 , juhtivanalüütik Pille Veidenberg

Eesti põllumajandustoodangu väärtus tõusis 2021. aastal 13% ja jõudis esmakordselt miljardi euroni, kuid kasvavate kulude tõttu vähenes põllumeeste teenitud tulu veerandi võrra, selgus Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika seireks ja hindamiseks väljatöötatud põllumajanduse majandusliku arvepidamisest.

Viimastel aastatel on Eesti põllumajandustoodangu väärtus jäänud veidi alla miljardi euro,  kuid 2021. aastal oli see esmakordselt 1,1 miljardit eurot. Kogu toodangu väärtus suurenes hindade kasvust (19%),  põllumajandustoodangu kogus aga hoopis vähenes 5%.

Kui veel 2018. aastal oli põllumajandustoodangu väärtusest tavapäraselt suurima kaaluga loomakasvatustoodang, siis viimasel kolmel aastal on taimekasvatustoodangu osatähtsus olnud suurem. Eelmisel aastal moodustas taimekasvatustoodangu väärtus 51% ja loomakasvatustoodang panustas 40 protsendiga. Ülejäänud 9% tuli põllumajandusteenuste ja muude lahutamatute tegevuste arvelt.

Põllumajandustoodang ja ettevõtjatulu

Taimekasvatustoodangu väärtus suurenes  varasema aastaga  võrreldes 18%, põhjuseks märkimisväärne hinnatõus 33%. Taimekasvatustoodangu kogus hoopis vähenes viimase rekordaastaga võrreldes 12%. Taimekasvatustoodangu väärtusest 68% moodustas tera- ja kaunvilja ning rapsi-rüpsi toodang. Kõige rohkem tõusid  kartuli hinnad.

Loomakasvatustoodangu väärtus suurenes  aastaga 9%. Loomakasvatustoodangu hindade tõus oli 7%, kogus suurenes  1%. Eesti loomakasvatustoodangu väärtusest üle poole ehk 57% moodustab piimatoodang, mille väärtus suurenes  samuti hinnatõusu tõttu. Enim kasvas veisekasvatuse toodangu väärtus ja kahanes seakasvatuse toodangu väärtus. Seakasvatuse väärtus vähenes nii hinna kui koguse arvel. Põllumajandusteenuste ja lahutamatute mittepõllumajanduslike tegevusalade toodangu väärtus kasvas 11%.

Põllumajanduse toodangu jagunemine, %

Kuna võrreldes eelmise aastaga kasvasid ka kulud, siis hoolimata toodangu väärtuse tõusust vähenes põllumajandustootmisest saadud ettevõtjatulu tunamullusega võrreldes veerandi võrra. Vahetarbimise kulud kasvasid kokku 16%, sealhulgas energia kulud 27%.

Metoodika

Põllumajanduse majandusliku arvepidamisega mõõdetakse põllumajandustootmisega seotud tulu ja see katab kogu põllumajandussektori. Arvestuse struktuur on sarnane rahvamajanduse arvepidamise struktuurile. Põllumajandustoodangu väärtuses osalevad ka toodetega otseselt seotud tootetoetused. Ettevõtjatulu sisaldab ka füüsiliste isikute tehtud tööd, muus osas on see sarnane kasumiga enne jaotamist ja tulumaksuga maksustamist.