Välistudengite arv Eestis on viie aastaga ligi 50% kasvanud

Uudis
Postitatud 5. aprill 2011, 11.00

2010/2011. õppeaasta alguses omandas Eestis kõrgharidust 69 113 üliõpilast, mis on 128 üliõpilast rohkem kui eelmisel õppeaastal, teatab Statistikaamet. Eesti ülikoolides õpib 1282 välistudengit 62 riigist. Võrreldes 2005. aastaga on Eestis õppivate välistudengite arv kasvanud 388 võrra.

Kõige rohkem on välisüliõpilasi Soomest (570), Venemaalt (108), Lätist (103) ja Hiinast (70). Lisaks on esindatud sellised eksootilised riigid nagu Kuuba, Guatemala, Botswana, Lõuna-Aafrika Vabariik, Indoneesia ning Trinidad ja Tobago. Integreeritud õppes omandab haridust  233, rakenduskõrgharidusõppes 25, bakalaureuseõppes 487, magistriõppes 367 ja doktoriõppes 170 välistudengit. Välistudengitele huvipakkuvaimad õppesuunad on humanitaaria, kunstid, ärindus ja haldus ning õigus. Inglise keeles õpib 746 välisüliõpilast, vene keeles 41 ja eesti keeles 495.

Välisüliõpilased Eestis
  2005 2010
Aafrika riigid 4 30
Aasia riigid 136 202
Euroopa riigid (v.a Eesti) 742 990
Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna riigid 2 26
Põhja-Ameerika riigid 10 32
Austraalia ja Okeaania riigid 0 1
Määramata territooriumid   1
KOKKU 894 1282

Kui doktoriõppesse vastuvõetute arv 2010. aastal kasvas 36 doktorandi võrra, siis teistesse haridusastmetesse vastuvõetute arv oli veidi väiksem kui aasta varem. Lõpetajate ja õppijate arv suurenes magistri- ja doktoriõppes.

Vastuvõetud, õppivad ja lõpetanud üliõpilased haridusastmeti
Haridusaste Vastuvõetud Üliõpilased Lõpetanud
2009 2010 2009 2010 2009 2010
Rakenduskõrgharidusa 5 812 5 463 22 544 21 970 4 136 3 895
Bakalaureuseõpe 7 842 7 518 27 531 27 461 4 533 4 368
Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe 796 755 4 160 4 122 393 469
Magistriõpe 4 179 4 094 12 097 12 632 2 267 2 543
Doktoriõpe 538 574 2 653 2 928 160 175
KOKKU 19 167 18 404 68 985 69 113 11 489 11 450

a Koos diplomi- ja kutsekõrgharidusõppega (alates 2003. aastast vastuvõttu neil haridusastmetel enam ei toimu).

* Aastaarv näitab lõpetanute korral õppeaasta lõpuaastat, ülejäänud juhtudel õppeaasta algusaastat.

Juba mitu aastat on olnud populaarseim õppesuund nii naiste kui meeste seas ärindus ja haldus ― 21% Eesti üliõpilastest on teinud valiku selle õppesuuna kasuks. Ootuspäraselt kuuluvad meeste eelistuste hulka ka tehnikaalad, arvutiteadused ning arhitektuur ja ehitus, naistele pakub rohkem huvi õpetajakoolitus ja kasvatusteadus, humanitaaria ning tervise koolitusalad. Bakalaureuse ning magistrikraadi omandajaid on enim ärinduses ja halduses, samas kui doktorante on kõige rohkem humanitaaria, sotsiaal- ja käitumisteaduste ning bioteaduste õppesuunal.

2010/2011. õppeaastal rakendunud "TULE" programmi raames oli kõrgharidustasemel õppimise katkestanud inimestel võimalus oma õpinguid tasuta jätkata. Eelmise aasta sügisel jätkas selle programmi raames haridusteed 457 inimest.  "TULE"  programmi elluviijaks on Haridus- ja Teadusministeerium ning programmi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Andmed põhinevad Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasidel.