Ettevõtlussektori kasum vähenes II kvartalis

Uudis
Postitatud 29. august 2018, 11.00

Ettevõtlussektori kogukasum oli 2018. aasta II kvartalis 726 miljonit eurot, mis on 12% vähem kui aasta varem samal ajal, teatab Statistikaamet.

2017. aasta II kvartaliga võrreldes vähenes kogukasum enamikul tegevusaladel. Suurima panuse sektori kogukasumisse andsid kaubanduse, põllumajandus-, metsandus- ja kalandus- ning info ja sideettevõtted. Ettevõtlussektori kasumi kasvu pidurdasid enim haldus- ja abitegevuse ning veonduse ja laonduse ettevõtted.

Ettevõtted müüsid 2018. aasta II kvartalis kaupu ja teenuseid 15,3 miljardi euro eest ehk 10% rohkem kui aasta tagasi samal ajal. Enim suurenes aastaga müügitulu põllumajandus-, metsandus- ja kalanduse tegevusalal. Ettevõtlussektori müügitulus on suurim osatähtsus kaubandus- ja töötleva tööstuse ettevõtetel, kelle müügitulu kasvas möödunud aasta II kvartaliga võrreldes vastavalt 10% ja 6%.

Ettevõtete kulud olid eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 11%, sh tööjõukulud 7% suuremad. Hõivatute ja töötatud tundide arv jäi eelmise aasta tasemele. Ettevõtlussektori tööviljakus puhta lisandväärtuse alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 5900 eurot kvartalis, mis on 1% suurem kui aasta varem samal ajal.

2018. aasta II kvartalis investeerisid ettevõtted 517 miljonit eurot, mida on viiendiku võrra vähem kui aasta varem samal ajal. Peamiselt investeeriti masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Suurimad investeerijad olid töötleva tööstuse, energeetika ning põllumajandus-, metsandus- ja kalandusettevõtted, kes kokku tegid ligi poole ettevõtete koguinvesteeringutest. 2017. aasta II kvartaliga võrreldes suurenesid investeeringud ehitistesse ning masinatesse ja seadmetesse. Ülejäänud investeeringud vähenesid.

Ettevõtlussektori kogukasum, I kvartal 2013 – II kvartal 2018

Statistika aluseks on küsimustik „Majandustegevus (kvartal)“, mille esitamise tähtaeg oli 21.04.2018. Statistikaamet avaldas kvartali kokkuvõtte 26 tööpäevaga. Statistikatöö „Ettevõtete kvartali majandusnäitajad“ avaliku huvi peamine esindaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel Statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.