Ettevõtlussektori müügitulu suurenes kolmandas kvartalis

Uudis
Postitatud 28. november 2019, 10.00

Statistikaameti andmetel müüsid ettevõtted kolmandas kvartalis kaupu ja osutasid teenuseid 16,4 miljardi euro eest, see oli 5% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Ettevõtlussektori müügitulu suurenes enamikul tegevusaladel. Suurima osa sektori müügitulusse andsid kaubanduse ja töötleva tööstuse ning info ja side tegevusalad. Müügitulu kasvu pidurdasid kõige rohkem energeetika ja mäetööstus.

Eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes olid ettevõtete kulud 6% suuremad, sh tööjõukulud 8%. Hõivatute arv suurenes 1% ja töötatud tundide arv 2%. Ettevõtlussektori tööviljakus müügitulu alusel oli hõivatu kohta keskmiselt 34 700 eurot kvartalis ehk 4% rohkem.

Ettevõtted investeerisid 685 miljonit eurot, mida on 12% rohkem kui möödunud aastal samal ajal. Peamiselt investeeriti masinatesse ja seadmetesse ning ehitistesse. Ligi poole kõigist investeeringutest tegid töötleva tööstuse, veonduse- ja laonduse ning kinnisvarasettevõtted.

Statistika alus on küsimustik „Majandustegevus (kvartal)“, mille esitamise tähtaeg oli 21. oktoober 2019. Statistikaamet avaldas kvartali kokkuvõtte 28 tööpäevaga. Statistikatöö „Ettevõtete kvartali majandusnäitajad“ avaliku huvi peamine esindaja on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kelle tellimusel statistikaamet selle statistikatöö tegemiseks andmeid kogub ja analüüsib.