Möödunud aastal suurenes sõitjate ja kaupade vedu sadamate kaudu

Uudis
Postitatud 23. märts 2020, 10.00

Statistikaameti andmete kohaselt suurenes möödunud aastal sõitjate arv võrreldes 2018. aastaga peamistel riigisisestel laevaliinidel 4% ja rahvusvahelistel vedudel 0,3%. Sadamate kaubamaht tonnides kasvas aastaga ligi 5%.

Eesti sadamaid väisas üle 10,7 miljoni inimese rahvusvahelistel liinidel. Soomet ja Eestit ühendavatel liinidel teenindati üle 9 miljoni sõitja, mis oli veidi rohkem kui eelneval aastal. Eesti ja Rootsi vahel oli aga sõitjaid võrreldes 2018. aastaga 10% vähem, kokku 1,1 miljonit. Rahvusvahelistel laevaliinidel teenindati sadamates üle 2,1 miljoni sõiduki, neist 71% olid sõiduautod ning 26% veoautod ja haagised. Kruiisihooajal saabus Eestisse ligi 676 400 kruiisireisijat ehk 4% rohkem kui aasta varem.

Peamistel Eesti-sisestel laevaliinidel oli sõitjaid ligi 2,6 miljonit ehk 104 500 enam kui 2018. aastal. Neil liinidel tehti üle 16 700 reisi ja teenindati 1,1 miljonit sõidukit, üle 50 900 sõiduki enam kui varasemal aastal. Sõidukitest 71% olid sõiduautod ning ligi neljandik veoautod ja haagised.

Eesti sadamates käideldi 37,6 miljonit tonni kaupa, 1,8 miljonit tonni enam kui aasta varem. Laevade lastimine moodustas sadamate kaubamahust 25,3 miljonit tonni ja lossimine 12,3 miljonit tonni. Transiitkauba vedu sadamate kaudu kasvas võrreldes 2018. aastaga 6% ja ulatus 20,2 miljoni tonnini. Transiitkaupa lastiti 14,6 miljonit tonni ja lossiti 5,6 miljonit tonni. Sadamate kaudu eksporditi 10,7 miljonit tonni ja imporditi 6,6 miljonit tonni kaupa. Merekonteinerite vedu oli sarnane eelneva aastaga: veeti 242 060 TEU-d*. Konteinereid veeti Eestist välja üle 120 855 TEU ja võeti vastu 121 205 TEU-d.

Elektroonilise mereinfosüsteemi andmete kohaselt saabus Eesti sadamatesse välisriikide sadamatest 11434 laeva. Kõige rohkem oli segalastilaevu: 9297 laeva (sh reisi-veeremilaevad). Sadamatesse saabus ka 991 vedellasti-, 263 konteineri-, 175 puistlasti-, 116 eri- ja 334 kruiisilaeva.

* TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) on erimahuliste konteinerite loendamise ja konteinerilaevade või konteineriterminalide mahutavuse väljendamise standardühik. Üks 20-jalane ISO-konteiner võrdub ühe TEU-ga.

Statistika alus on kvartaliküsimustikega „Merevedu,“ „Rahvusvaheline reisiliiklus sadamate kaudu“ ja „Kaubavedu sadamate kaudu“ kogutud info ning elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) andmed. Statistikaamet kogub ja analüüsib transpordi statistikatööde tegemiseks andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimuse alusel.