Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikaamet: eriolukorras on liikuvus vähenenud

Uudis
Postitatud 3. aprill 2020 11:00

Kriisikomisjonile koostatud liikuvusanalüüsi esialgsed tulemused näitavad, et eriolukorra kehtestamisega on kaasnenud liikuvuse vähenemine. Statistikaamet kasutab liikuvusanalüüsiks mobiilinumbrite liikumisanalüüsi koondtabeleid, mis on teinud Elisa, Tele2 ja Telia. Analüüsis ei kasutatud mobiilioperaatorite klientide reaalajaandmeid ja üksikisikute liikumismustreid ei ole võimalik kõnealuste anonüümsete andmete põhjal analüüsida. Täpsemad tulemused avaldab statistikaamet 8. aprillil.

Statistikaamet: eriolukorras on liikuvus vähenenud

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul on kriisikomisjoni tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks. „Eriolukord on tänaseks kestnud kolm nädalat ja selle aja jooksul oleme kokku leppinud ühes olulises põhimõttes: viiruse leviku tõkestamiseks püsime võimalikult palju kodus. Eelmisel reedel sõlmitud kokkuleppe kohaselt tegid mobiilioperaatorid eraldi oma klientide liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena mobiilsidevõrgu anonüümseid andmeid alates 20. veebruarist 2020. Liikuvusanalüüsi koostamist ja edastamist jätkatakse eriolukorra lõpuni. Koostöö mobiilioperaatoritega on olnud väga hea ja tunnustan nende kiiret tegutsemist selles ajakriitilises projektis. Eilseks laekusid statistikaametile kõigilt mobiilioperaatoritelt nende tehtud liikuvusanalüüsi koondtabelid ja arvutasime välja kogu Eesti paiksusmäära. Analüüsi esimesed tulemused näitavad, et eriolukorra ajal on liikuvus vähenenud. Paiksete mobiilide hulk kasvas Eestis tervikuna 13% peale eriolukorra kehtestamist. Püsivalt jäid kodumasti piirkonda täiendavalt üle 150 000 inimese,” selgitas Mägi.

Täpsemad tulemused avaldab statistikaamet 8. aprillil.   

Liikuvusanalüüs tehti statistikaameti, mobiilioperaatorite, riigikantselei, terviseameti, andmekaitse inspektsiooni, ministeeriumide, rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ja Positiumi koostöös.

Taustainfo:

Liikuvusanalüüsi meetodi kirjeldus

Mobiilioperaatorid kasutavad koostöös statistikaametiga välja töötatud meetodit, mis tagab liikuvusanalüüsi usaldusväärsuse ja võrreldavuse.

Mobiilioperaatorid tegid eraldi oma klientide liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena mobiilsidevõrgu anonüümseid kliendiandmeid alates 20. veebruarist 2020 ja jätkavad liikuvusanalüüsi koostamist ning edastamist kuni eriolukorra lõpuni. 

Operaatorid tuvastasid iga mobiilinumbri peamise asukoha. Selleks tehti kindlaks mobiilimastid, kuhu number on 24 tunni jooksul kõige kauem ühendatud. Arvesse võeti nii keskmist kui ka maksimaalset liikumiskaugust peamisest asukohast. Analüüsis ei kasutatud klientide reaalajaandmeid. Üksikisikute liikumismustreid ei ole võimalik kõnealuste anonüümsete andmete põhjal analüüsida. Liikuvusanalüüs ei näita, mis riigis on Eesti inimesed viibinud või viibivad ja kuhu täpsemalt nad liiguvad.

Igale anonüümsele mobiilinumbrile leiti peamine asukoht ja vaadeldi, kui kaua see number on olnud peamisest asukohast eemal.

  • Paikne on anonüümne mobiilinumber, kui see viibis vähemalt 95% ööpäevast oma peamise asukoha piirkonnas.
  • Liikuv on anonüümne mobiilinumber, kui see viibis üle 5% ööpäevast oma peamisest asukohast eemal.

Tulemused üldistati kohalike omavalitsusüksuste alusel ja võimaluse korral ka detailsemalt: maal kantide (asulate grupp) ja Tallinnas ning Tartus asumite järgi. Järgmisena vaatas statistikaamet mobiilioperaatoritelt laekunud koondandmed üle ja arvutas kogu Eesti paiksusmäära, mille põhjal valmisid väljavõtted, nt „XXX piirkonnas on 87% mobiilidest paiksed“. Seejärel visualiseeris ettevõte Positium liikuvusanalüüsi tulemused ja esitas need Eesti kaardil.

Valitsuse kriisikomisjoni tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk on uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud ehk kas inimesed on jäänud paiksemaks. Ühtegi teist ülesannet nende anonüümsete andmete alusel ei lahendata. Liikuvusanalüüsis kasutatud andmete säilitamise aeg on piiratud eesmärgi saavutamise ja eriolukorra lõppemisega. Pärast projekti lõppu kustutatakse kõik andmed.