Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rahvaloenduse andmed on hoitud

Uudis
Postitatud 30. detsember 2021 13:09

Rahvaloenduse projektijuht Liina Osila selgitab, kuidas on tagatud rahvaloenduse andmete turvalisus ning kinnitab, et loendusel kogutud andmed ei satu statistikaametist võõrastesse kätesse.

Rahvaloenduse andmed on kaitstud kõigi küberturbe, isikuandmete kaitse ning andmetöötlusele seatud nõuete ja piirangutega. See tähendab, et andmetele ei ole võimalik igaühel vabalt ligi pääseda ning need muudetakse enne analüüsimist ja töötlemist anonüümseks. Lihtsustatult peetakse andmete kogumisel ja töötlemisel kinni kolmest põhireeglist.

  • Isikukoodide eemaldamine kohe pärast andmete saamist.

See tähendab, et kui rahvaloenduse andmed jõuavad statistikaametisse, siis muudetakse need kohe anonüümseks. Inimese nimi ja isikukood eemaldatakse andmete juurest.

  • Tehnoloogiad ja rakendused andmete kaitseks.

Info turvaliseks kogumiseks ja hoidmiseks kasutatakse nii sissetungi tuvastamise süsteeme, erinevaid juurdepääsu- ja haldustehnoloogiaid ning logianalüüse.

  • Kogutud detailsetele andmetele ei ole avalikku ligipääsu.

Rahvaloenduse andmetabelid ei ole niisama lihtsalt kõigile kättesaadavad. Üldistatud tulemused avaldatakse küll rahvaloenduse veebilehel, kuid detailsemate andmete saamiseks tuleb riigi esindajatel, teadlastel ja teistel huvilistel taotleda eraldi luba ning ka sel juhul on andmed anonüümsed.

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!