Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rahvaloenduse projekti asub juhtima Liina Osila

Uudis
Postitatud 28. detsember 2020 13:00

Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhina alustas 21. detsembril tööd Liina Osila, kelle eestvedamisel korraldatakse 2021. aasta loendus.

Viimased 11 aastat projektijuhi ja analüütiku ametis olnud Liina Osila töötas viimati Häirekeskuses, kus ta juhtis kevadise eriolukorra ajal kasutusele võetud kriisiinfotelefon 1247 projekti. Enne seda töötas Osila mõttekoja Praxis projektijuhi ja analüütikuna, vastutades erinevate uuringu- ja koolitusprojektide ettevalmistamise, planeerimise ning elluviimise eest.

Osila sõnul on rahvaloenduse õnnestumiseks tehtud palju tööd, ent suuremahuliste projektide puhul on kriitilise tähtsusega see, kuidas alustatu lõpule viiakse. „Rahva ja eluruumide loendus on minu jaoks missiooniga projekt, millesse on kaasatud kõik Eesti elanikud. Vastutus on suur, aga eesmärk paigas ja palju tööd selle saavutamiseks juba ka tehtud. Nüüd tuleb hoida fookust ja kõik osad omavahel kokku põimida. Loenduse alguseni on küll veel veidi rohkem kui aasta aega, aga juba järgmisel nädalal alustame loenduse peaproovi ehk testküsitlusega,“ ütles Osila.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on 2021. aasta rahva ja eluruumide loendus eriline, sest esimest korda saadakse enamik vajalikest andmetest riiklikest andmekogudest. „Rahva ja eluruumide loendus on statistikaameti jaoks prioriteet, mille õnnestumiseks on pingutatud enam kui kümme aastat. Tulemustele orienteeritud ja hea inimeste juhtimise kogemusega projektijuhi liitumine meie kollektiiviga loenduse nii olulises etapis on rõõmusõnum kõigi seotud osapoolte jaoks,“ kinnitas Mägi.

Rahva ja eluruumide loenduse loendusmoment on 2021. aasta 31. detsembri varahommikul kell 00.00. Kõik rahvaloenduse andmed tuleb esitada loendusmomendi seisuga olenemata vastamise ajast ja viisist. Loendusel kasutatakse riiklike andmekogude ehk registriandmeid ja inimestelt küsitakse infot ainult registrites puuduvate andmete kohta.

 

Lisateave:

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181