Rahvastiku areng

Uudis
Postitatud 30. september 2015, 8.00

ISBN 978-9985-74-578-6

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 154 lk
Ilmus: 30.09.2015

Kogumiku keskne teema on Eesti rahvastiku arengu ja püsimajäämise seisukohast olulised protsessid, mis määravad rahvastiku arvukuse, koosseisu ja paiknemise. Analüüsitakse loomulikke rahvastikuprotsesse – sündimus, suremus, vananemine. Keskendutakse rände uurimisele, kirjeldades nii sise- kui ka välisrännet. Neile teemadele tuginedes annab kogumik ülevaate Eesti piirkondlikust rahvastikuprognoosist, selle lähtekohtadest ja eeldatavast rahvastikusituatsioonist kuni aastani 2040.