Raketina säravasse andmekosmosesse

Blogi
Postitatud 14. detsember 2023, 0.11

Kui majandus on madalseisus, energiakriisist räsitud ja elukeskkond peadpööritavalt muutlik, tekib tööandjatele tohutu surve kõikide muutustega kiiresti kohaneda. Palgaralli ja olelusvõitlus talentide pärast koguvad aina tuure. Kes pakub neljapäevast töönädalat, kes lubab piiramatut puhkust. Millised on aga tegelikult need väärtused, mis meie andekaid andmetarku statistikaametis rõõmsa ja motiveerituna hoiavad, jagavad tiimijuhid Katriin Põlluäär ja Eveli Voolens.

Uhketest lubadustest ja säravast välisest kestast on oluliselt määravam see, kuidas töötaja end organisatsioonis tunneb – millised on tema suhted kolleegidega, arenguvõimalused, töökorralduse paindlikkus ning muidugi, kui põnev ja millise tähendusega on tema töö. Seda kõike peab organisatsiooni juhtimiskultuur toetama, pakkudes vastastikust avatust, usaldust ja kaasatust. „Statistikaamet on vaieldamatult üks äge riigiasutus, kus ei uputa bürokraatiasse, aga tööalane areng võib olla võimas, kui vaid ise seda soovid,“ ütleb Eveli Voolens, statistikaameti rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna sotsiaalstatistika tiimijuht.
 

Noorte talentide kasvuala

Eveli, kes alustas oma karjääri statistikaametis bakalaureuseõpingute ajal praktikale tulles, asus täiskohaga tööle juba järgmisel päeval peale ülikooli lõpetamist ning liikus karjääriredelil vaid mõne aastaga mitme astme võrra kõrgemale.

SA noored
Katriin Põlluäär, Eveli Voolens ja tema töörõõmuspetsialist Säde.
Foto: Statistikaamet

„Olen väga tänulik, et meie majas tunnustatakse ja usaldatakse noori ning hakkajaid inimesi,“ ütleb noor analüütik, kes saanud end proovile panna nii praktikandi, küsimuste disaineri kui ka tööturuanalüütiku rollis.

Samamoodi on kõrge lennuga mitmeid teised noored talendid, kes statistikaameti lõputult põnevasse maailma tulnud ja oma karjääri siin edukalt üles ehitavad. „Ka mina alustasin oma teekonda siin just tudengina praktikal olles. Olen jõudnud olla analüütik ning praegu juhin tootearenduste portfelli. Seega tööpõld on meil tõesti lai ja igaüks leiab midagi sellist, mis silma särama paneb,“ lisab Katriin Põlluäär, statistikaprojektide koordineerimise tiimi juht.

Töötajate hoidmisel ja motiveerimisel on kindlasti oluline neile arenguks soodsa kasvupinnase loomine ning nende potentsiaali märkamine. „Üks asi, mis minule on hästi oluline, on pidev eneseareng. Ja sellega saan siin väga edukalt tegeleda nii rahvusvaheliselt kui riigisiseselt,“ tunnustab Eveli majasiseseid karjäärivõimalusi statistikaametis.


Lõputult põnev andmemaailm

Statistikaameti tööpõld on ääretult lai ja igaühe panus kvaliteetse statistika tegemisse hinnaline. Kandes ühiskonnas olulist rolli avalikkusele usaldusväärse ja objektiivse info jagamisel Eesti inimeste ja riigi käekäigu kohta, jagub väljakutseid kõikidesse päevadesse. „Statistikaameti roll ühiskonnas on väga oluline – me anname numbritele ja andmetele tähenduse. Meil on võimalus läbi andmete jutustada lugusid ja nende andmete alusel saab valitsus langetada edasiviivaid otsuseid,“ selgitab Katriin.

Eveli lisab, et tänapäeva muutlikus ühiskonnas ja keerulistes majandustingimustes on usaldusväärsetest andmest saanud hinnaline vara ühiskonna peegeldamiseks. „Andmed on uus nafta ning väga väärtuslikud meie ühiskonnas igasuguste otsustusprotsesside juures. Ja just seda ka meie tagame ja näeme igapäevaselt vaeva, et meil oleksid kvaliteetsed ja usaldusväärsed andmed, olgu need siis piima kokkuostu või palkade kohta,“ nendib Eveli, et statistikaameti andmemaailm on tõepoolest lõputu.

Nõudlus statistika järele suureneb ja andmeid oodatakse aina rohkem ning kiiremini. Seetõttu peame tegutsema võimalikult kiiresti, et pakkuda tarbijatele huvipakkuvaid ja asjakohaseid valdkondi regulaarselt ning järjepidevalt nii täna kui ka kaugemas tulevikus. „Kolme ja poole aastaga statistikaametis töötades ei ole kordagi mind tabanud rutiin, töö on täis erinevaid väljakutseid ja tegevust jagub,“ sõnab Katriin.


Paindlikkuse mitu tahku

Kiires ja ebastabiilses olustikus kujuneb tööandja roll hea tasakaalu saavutamisel töö- ja eraelu vahel aina olulisemaks. Soovides toetada töötajate individuaalseid vajadusi, hoida nende vaimset tervist ja luua häid, arengut soosivaid töötingimusi, peab töökorraldus olema paindlik. See nõuab tööandjalt järjekindlat panustamist ja töökorralduse kohandamist, et seeläbi töötajate motivatsiooni tõsta. „Paindlikkus on kindlasti meie suur pluss. Väga harva olen kuulnud, et teistes asutustes suhtutakse nii hästi paindlikku tööaega ja kaugtöösse,“ sõnab Katriin ja tõdeb, et empaatilisel ja personaalsel töökeskkonnal on töörahulolus kindlasti suur osa.

Paindlikkusel on mitu tahku, lisaks ajapaindlikkusele on samavõrd olulised ka kohapaindlikkus, vormipaindlikkus ja funktsionaalne paindlikkus. Statistikaametis on meil reeded koosolekutevabad ja mõeldud organisatsiooniliseks õppimiseks. „Me oleme üks väga liberaalne asutus ja äge on ka see, et reeded on mõeldud enesearenguks – see üllatab mu tutvusringkonda enim,“ sõnab Eveli ja lisab tunnustavalt, et koosolekuvabad reeded annavad võimaluse oma aega individuaalsemalt planeerida ja samal ajal olla osa meeskondlikust õppimisest. „Minu arvates see kõik kõneleb usaldusest oma töötajate suhtes.“


Suurim vara on head kolleegid

Karjäärivõimalused, eneseareng ja töö paindlikkus jääks vaid sõnadeks kui neid ei toetaks ühtehoidev, sõbralik ja innustav kollektiiv. Hea õhkkonna loomine ei käi üleöö, vaid seda kasvatatakse pikalt ja teadlikult. See on see miski, mis aitab üle elada ka keerulisi olukordi, kriise ja ebamugavaid muutusi. See on see miski, mis toob meie inimesi siia ka tagasi.

„Kuigi veetsin veidi üle aasta töötades teises asutuses, siis nüüd olen siin tagasi. Üheks statistikaameti suureks väärtuseks pean siinseid kolleege. Meie töökeskkond on sõbralik, avatud ja usaldusväärne ning turvaline. Ka enda puhul pean nentima, et kuigi kaugtöö võimalused on meil väga head, meeldib mulle kontoris just käia kolleegide pärast,“ ütleb Eveli ja lisab meelekindlalt, et igav statistikaametis ei hakka, ei töö ega seltskonna mõttes.

Head kliendid! Hooldustööde tõttu toimub 26. veebruaril ajavahemikus 14.00–18.00 statistikaameti  veebilehtedel  katkestus. Vabandage!