Reisitakse rohkem, kuid pandeemiaeelse tasemeni on veel minna

Uudis
Postitatud 29. märts 2023, 8.00

Statistikaameti 2022. aasta turismiuuringu tulemuste kohaselt tegid Eesti elanikud mullu enam kui miljon ööbimisega välisreisi, mis on 2021. aastaga võrreldes 90% rohkem. Ööbimisega sisereise tehti ligi 2,6 miljonit ehk 16% rohkem kui aasta varem. Välisreisidele kulutati möödunud aastal üle 1 miljardi euro, sisereisidele üle 178 miljoni euro.

Statistikaameti analüütiku Sigrid Saagpaku sõnul on Eesti elanike reisimine võrreldes kahe eelneva aastaga suurenenud, kuid pandeemiaeelset taset veel saavutatud pole.

„Kui 2019. aastal tehti 1,7 miljonit ööbimisega välisreisi ja 3,4 miljonit sisereisi, siis mullu reisiti välismaale veidi üle miljoni korra, Eesti-siseste reiside arv oli aga 2,6 miljonit,“ ütles Saagpakk.

Eesti elanike ööbimisega välis- ja sisereiside arv, 2017–2022

Välisreisid on muutunud lühemaks, kulutused on kasvanud

Populaarseimad sihtriigid, kuhu 2022. aastal reisiti, olid naaberriigid Soome ja Läti. Soome tehti mullu 140 000 reisi, mida oli 68% rohkem kui eelnenud aastal. Lätit külastasid Eesti elanikud 128 100 korral ehk 2,5 korda rohkem kui 2021. aastal.

Võrreldes 2021. aastaga suurenesid Eesti elanike välisreiside kulutused mullu keskmiselt 15%. „Suuremaid kulutusi tehti nii transpordile, majutusele kui ka söökidele ja jookidele. Enamasti peatusid Eesti elanikud välismaal mõnes tasulises majutuskohas. Kui võrrelda andmeid paari aasta taguse ajaga, siis tasuta majutusvõimalusi kasutatakse pea poole vähem kui pandeemiaeelsel ajal,“ sõnas Saagpakk.

Mullu toimunud välisreisidest 40% kestsid 1 kuni 3 ööd, 2021. aastal tehti aga rohkem pikemaid välisreise, mis kestsid 4 kuni 7 ööd. „Siiski on märgata trendi, et Eesti elanikud eelistavad välisreise, mis kestavad kuni seitse ööd. Üle seitsme öö kestvate välisreiside osakaal on viimastel aastatel püsinud stabiilselt 2030% vahemikus,“ lisas Saagpakk.

Eesti elanike populaarseimad ööbimisega välisreiside sihtriigid, 2022

Siseriiklikke tööreise tehakse varasemast rohkem, kuid need on kulukamad

Enim ehk 1,5 miljonit Eesti-sisest ööbimisega reisi tehti mullu puhkuse eesmärgil, sellele järgnes tuttavate või sugulaste külastamine (767 000). Siseriiklike tööreiside arv kasvas võrreldes 2021. aastaga 23% võrra (kokku 253 600). Eesti-sisesetele ööbimistega tööreisidele kulutati 2022. aastal ligi 63% rohkem kui eelneval aastal.

Populaarseimad sihtkohad Eesti-sisesteks reisideks olid sarnaselt varasematele aastatele Tallinn, Harjumaa, Pärnumaa ja Tartumaa. Võrreldes 2021. aastaga on märkimisväärselt suurenenud Hiiumaa (57% võrra) ja Ida-Virumaa (42% võrra) külastamine.

Eesti elanike riigisisesed reisid kestsid 2022. aastal enamasti 1 kuni 3 ööd. „Enamasti peatuti tasulistes majutusasutustes. Kui võrrelda reisidel tehtavaid majutusvalikuid eelnevate aastatega, on  märgata, et varasemalt on sisereisidel eelistatud rohkem tasuta majutust,“ rääkis Saagpakk.

Ööbimisega sisereiside majutusvalikud, 2017–2022

Andmeid Eesti elanike reisimise kohta kogutakse alates aastast 2013 „Turismiuuringu“ raames. Uuringu põhitellija on Eurostat.

Uuringu eesmärk on koguda infot Eesti elanike reisimise kohta ning saada objektiivset ja võrreldavat turismistatistikat Euroopa riikide vahel. Andmeid kasutatakse reiside analüüsimiseks ning turismisektori olukorra hindamiseks, mis omakorda võimaldab tuvastada probleeme ja kavandada tegevusi nende lahendamiseks. Uuringu valimisse kuuluvad igas kvartalis 2500 isikut. Tulemusi avaldatakse kvartaalselt statistikaameti koduleheküljel.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

press [at] stat.ee

Foto: Shutterstock