Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Roheline statistikaamet

Uudis
Postitatud 10. november 2020 14:00

Statistikaamet kannab juba viiendat aastat auväärset rohelise kontori tiitlit. Kuidas sai roheline tee alguse ja kuhu see tee lähiaastatel viib?

Rohelise kontori tunnustust annab Eestis välja SA Säästva Eesti Instituut. Tunnustus antakse välja kolmeks aastaks ning seda saavad taotleda organisatsioonid, kes rakendavad oma kontoris Euroopa Rohelise Kontori põhimõtteid. Mida on statistikaamet selle sertifikaadi saamiseks ja hoidmiseks teinud?

Säästlikult tööl ja kodus

Statistikaamet alustas „Rohelise kontori“ projektiga 2014. aastal, et muuta Tallinna Tatari 51 büroomaja „Rohelise kontori“ põhimõtete vääriliseks ja panna töötajaid mõtlema keskkonda säästvale eluviisile nii tööl kui ka kodus. Selleks koostas amet keskkonnapoliitika, -tegevuskava, keskkonnateadliku töötaja meelespea, prügi sorteerimise juhendi ja kutsus kokku töögrupi. Praeguseks on statistikaamet pälvinud rohelise kontori sertifikaadi juba kaks korda.

Esimese sertifikaadi sai statistikaamet 2015. aastal ja sellega koos pälvis amet ühtlasi aasta parima rohelise kontori auhinna.

 

Euroopa Rohelise Kontori märgis.

Statistikaameti rohelise kontori töögrupp käib koos üle nädala ja hoolitseb selle eest, et iga töötajani jõuaksid infokillud, kuidas aidata hoida meie planeeti.

Selleks on korraldanud töögrupp statistikaametis keskkonnateemalisi üritusi, töötubasid, seminare, laatasid ja näituseid ning innustab kolleege tervislikult sööma, sportima ja aktiivselt liigutama.

Näiteks Tallinna kontorisse on loodud terviserada, et töötajad liiguksid eri korruste vahel treppidest, mitte liftiga. „Enamus meie ligi 300 Tallinna kontori töötajat käib trepist,“ tõdeb Statistikaameti rohelise kontori rajaja Taimi Saul.

Huvilisi järjest rohkem

Igas kvartalis valib rohelise kontori töögrupp välja mõne keskkonnateema, näiteks kuidas iga päev mõistlikult tarbida ja  vältida jäätmete teket, uus- ja taaskasutada ja Eesti loodust väärtustada. Seejärel korraldatakse teemakohased ühistegevused. „Ühel suvel korraldasime linnuretki ja kolleegid pildistasid terve suve linde üles ning sügisel tegime piltidest siseveebis ja -televisioonis kauni näituse,“ meenutab Taimi Saul.

Kodumaise toidu ja taaskasutuse propageerimiseks korraldatakse ametis igal sügisel laat, kus töötajad saavad kaubelda enda tehtud hea ja paremaga, samuti riiete ja esemetega, mida nad ise enam ei kasuta. Kevadet tervitatakse aga igal aastal maitsetaimede istutamisega terrassil. „Mida aeg edasi, seda rohkem on huvilisi,“ tõdeb Taimi Saul. „Inimesed tunnevad muret, et nende jalajälg ei jääks keskkonnale liiga suur.“

 

Hoidiste näitus.

 

Keskkonnasõbralik tarbimine iga päev

Tallinna kontorisse on loodud mitu energiatõhusat ja nutikat lahendust. Majja sisenedes saab ekraanilt vaadata maja energiatarbimist reaalajas, mis aitab jälgida oma tegevusi ja tarbimist.

Kontoris kasutatakse ka automaatikasüsteemide kauglugemist ja -kontrolli, mis teeb hoone haldamise, häirete jälgimise ja analüüsimise operatiivsemaks ja kulutõhusamaks. Kõik veekraanid põhinevad vett säästval tehnoloogial. Majal on lõuna-, lääne ja idapoolsel küljel päikesekaitse elemendid: suure päikseteguriga klaasid, vertikaalsed varjud, horisontaallamellid. Ruumides olevad valgustid reguleerivad end inimese kohaloleku ja loomuliku valgustugevuse järgi.

Liftid on nii nutikad, et toodavad pidurdusjõust elektrit. Tööle tulemiseks soovitab amet kasutada keskkonda säästvamaid transpordivahendeid. Statistikaameti parklas on suur jalgrataste puur ja elektriautode laadimiskohad. Aeg-ajalt korraldatakse ka autovabu päevi.

Rohelise kontori tulevik

Mida plaanib statistikaameti roheline kontor keskkonna säästmiseks lähiaastatel veel ära teha? „Töögrupp tahab kindlasti, et meie autoparkla tühjeneks ja leiaksime võimalusi kontoripinnas kokku hoida,“ ütleb Taimi Saul. „Tahame arvutada välja, millise CO2 jalajälje meie kontor tekitab ja selle põhjal planeerida uusi tegevusi. Soovime ka meie Tartu ja Viljandi kontoritele rohelise kontori märgist.“ 


Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!