Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Rongisõitjate arv ei ole siiani koroonakriisi eelsele tasemele jõudnud

Uudis
Postitatud 3. november 2021 13:00

Statistikaameti andmetel oli käesoleva aasta jaanuarist septembri lõpuni raudteel sõitjaid kokku veidi alla 4,5 miljoni. Võrreldes 2020. aasta sama perioodiga on sõitjate arv kasvanud vaid 1% võrra.

Rongisõitjate arvu mõjutab jätkuvalt koroonaviiruse laialdane levik. Viiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangud mõjutasid raudteel sõitjate arvu oluliselt ka eelmise aasta esimesel üheksal kuul, kui rongireisijaid oli võrreldes 2019. aastaga 29% vähem.

Statistikaameti analüütik Birgitta Ojamaa sõnul vähenes selle aasta esimesel kolmel kuul rongisõitjate arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga märgatavalt, sest koroonaviirusest tingitud esimesed piirangud jõustusid 2020. aasta märtsis. „Suurim sõitjate arvu kasv oli sel aastal aprillis, kui sõitjate arv oli lausa kaks korda suurem kui 2020. aasta samas kuus, mil sõitjaid oli vaid 167 000. Rongisõitjaid oli sel aastal rohkem aga suvekuudel. Augustis oli rongisõitjate arvus veel märgata kasvu (4%), septembris aga juba väikest langust (1%),“ kommenteeris Ojamaa.

Rongisõitjate arv, 2019 jaanuar – 2021 september

Avalikul raudteel veeti 2021. aasta üheksa kuu jooksul 8,2 miljonit tonni kaupa, mis on sama palju kui eelmise aasta samal perioodil. Avalikul raudteel veetud kaup moodustas umbes poole kogu raudteedel veetud kauba kogusest. Võrreldes 2020. aastaga kaupade vedu avalikul raudteel jaanuarist juunini kasvas, juulist septembrini aga langes.

Avalikul raudteel veetud kaup, 2019 jaanuar – 2021 september

Sõitjakäive oli selle aasta jaanuarist septembri lõpuni 193 miljonit sõitjakilomeetrit, mis on 6% rohkem kui möödunud aasta esimesel üheksal kuul. Ühele sõitjakilomeetrile vastab ühe sõitja vedu ühe kilomeetri kaugusele. Veosekäive avalikul raudteel oli 1,4 miljard tonnkilomeetrit ehk kolmandiku võrra rohkem kui 2020. aasta samal perioodil, kuid samaväärne 2019. aasta sama perioodiga.

Vaata ka transpordi valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!