Säästva arengu näitajad

Uudis
Postitatud 30. november 2018, 8.00

ISBN 978-9985-74-620-2

Eesti keeles
Formaat A4. 223 lk
Ilmus: 30.11.2018

Milline paistab Eesti areng ÜRO üleilmsete säästva arengu eesmärkide taustal? Kogumik esitab 87 analüüsitud ja illustreeritud näitajat. Seosed on loodud Eesti säästva arengu strateegia ning mitme arengu- ja tegevuskavaga. Kogumik valmis koostöös Riigikantselei strateegiabüroo ja valdkonna ekspertidega. Kuigi põhitähelepanu on suunatud säästvale arengule, pakub väljaanne silmaringi avardavat lugemist kõigile, keda huvitab Eesti areng.