Septembris süvenes kaubavahetuse langus

Uudis
Postitatud 9. november 2023, 8.00

Statistikaameti andmetel eksporditi septembris kaupu ligi 1,5 miljardi ja imporditi ligi 1,7 miljardi euro eest. Võrreldes 2022. aasta sama kuuga vähenes kaupade eksport jooksevhindades 24% ning import 22%. Kaubavahetuse puudujääk septembris oli 207 miljonit eurot, mis suurenes aastataguse ajaga võrreldes 13 miljoni euro võrra.

Statistikaameti väliskaubanduse tiimijuht Evelin Puura märkis, et septembris vähenes eksport ja import märgatavalt peaaegu kõigis kaubagruppides. Sarnane kaubavahetuse vähenemine on toimunud kogu III kvartali jooksul. „Kolmandas kvartalis oli langus suurem kaubavahetuses EL-i väliste riikidega. Eksport kolmandatesse riikidesse vähenes 41% ja import nendest 44%. Kõige enam vähenes mineraalsete toodete eksport ja import. Oluliselt vähenes veel elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljavedu ning metalli ja metalltoodete ja mehaaniliste masinate sissevedu,“ lisas Puura.

Kaupadest eksporditi septembris enim elektriseadmeid (13% Eesti koguekspordist), järgnesid puit ja puittooted ning transpordivahendid (kumbki 11%). Kõige rohkem ehk 214 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete eksport. Järgnes elektriseadmete ning puidu ja puittoodete väljaveo vähenemine vastavalt 86 miljoni ja 50 miljoni euro võrra. Ainsana suurenes transpordivahendite eksport Eestist 17 miljoni euro võrra.

Kodumaiste kaupade osatähtsus ekspordist kasvas aastaga ühe protsendipunkti võrra, moodustades tänavu septembris 65% Eesti koguekspordist. Eesti päritolu kaupade eksport vähenes septembris mullusega võrreldes 24% ja reeksport 26%. Kõige enam mõjutas kodumaisete kaupade väljaveo langust kommunikatsiooniseadmete, töödeldud kütteõlide ja saelaudade ekspordi vähenemine.

Eesti peamine ekspordipartner septembris oli Soome (16% Eesti koguekspordist), järgnesid Läti (14%) ja Rootsi (10%). Kõige rohkem vähenes kaupade eksport Eestist Lätti (106 miljoni euro võrra) ja Ameerika Ühendriikidesse (89 miljoni euro võrra). Lätti viidi mullusest vähem mineraalseid tooteid, sh elektrienergiat ja Ameerika Ühendriikidesse elektriseadmeid, sh kommunikatsiooniseadmeid. Enim kasvas eksport Hollandisse ja Leetu, vastavalt 23 miljoni ja 16 miljoni euro võrra. Hollandisse viidi mullusest enam mineraalseid tooteid, sh põlevkivikütteõli ja Leetu sõiduautosid ja ravimeid.

Septembris imporditi kaupadest enim mineraalseid tooteid (14% Eesti koguimpordist), elektriseadmeid (13%), põllumajandussaaduseid ja toidukaupu (12%) ning transpordivahendeid (12%). Kõige enam ehk 182 miljoni euro võrra vähenes mineraalsete toodete import. Järgnesid mehaaniliste masinate ning elektriseadmete sisseveo vähenemine vastavalt 51 miljoni ja 44 miljoni euro võrra.

Impordipartneritest oli septembris esimesel kohal Soome (18% Eesti koguimpordist). Järgnesid Saksamaa (11%) ja Leedu (11%). Soomest imporditi enim mineraalseid tooteid, sh maagaasi, Saksamaalt transpordivahendeid, sh sõiduautosid, ning Leedust mineraalseid tooteid, sh diislikütust. Kõige enam vähenes kaupade import Lätist (61 miljoni euro võrra), Venemaalt (50 miljoni euro võrra) ning Belgiast (45 miljoni euro võrra). Nii Venemaalt, Lätist kui ka Belgiast toodi vähem mineraalseid tooteid.

Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2021–2023
Eesti kaubavahetus kuude kaupa, 2022–2023
Kuu Eksport, mln eurot Import, mln eurot Bilanss, mln eurot
2022 2023 muutus, % 2022 2023 muutus, % 2022 2023
KOKKU 16017 13670 -15 18597 15869 -15 -2579 -2200
I kvartal 5131 4725 -8 5723 5213 -9 -592 -489
Jaanuar 1637 1493 -9 1782 1655 -7 -145 -162
Veebruar 1509 1526 1 1770 1643 -7 -261 -117
Märts 1985 1706 -14 2171 1915 -12 -186 -209
II kvartal 5367 4740 -12 6510 5573 -14 -1142 -833
Aprill 1601 1499 -6 2136 1748 -18 -536 -249
Mai 1929 1644 -15 2229 1968 -12 -301 -324
Juuni 1838 1597 -13 2144 1857 -13 -306 -260
III kvartal 5519 4205 -24 6364 5083 -20 -845 -878
Juuli 1698 1265 -26 2049 1642 -20 -351 -377
August 1890 1483 -22 2190 1776 -19 -300 -294
September 1931 1458 -24 2125 1665 -22 -194 -207
Eesti peamised väliskaubanduspartnerid, september 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1458 100 -24 KOKKU 1665 100 -22
EL-27 1118 77 -16 EL-27 1459 88 -18
Euroala 20 riiki 845 58 -16 Euroala 20 riiki 1100 66 -19
EL-i välised riigid 340 23 -43 EL-i välised riigid 206 12 -41
1. Soome 229 16 -24 1. Soome 307 18 -13
2. Läti 198 14 -35 2. Saksamaa 191 11 -16
3. Rootsi 140 10 -20 3. Leedu 185 11 -13
4. Leedu 132 9 14 4. Läti 171 10 -26
5. Saksamaa 88 6 -8 5. Rootsi 146 9 -5
6. Holland 76 5 43 6. Poola 132 8 -15
7. Norra 58 4 -24 7. Holland 84 5 -5
8. Poola 54 4 -12 8. Hiina 58 3 -38
9. Taani 41 3 -26 9. Itaalia 46 3 -10
10. USA 37 3 -71 10. Tšehhi 36 2 -14
Eksport ja import kaubagruppide järgi, september 2023
Kaubajaotis (-grupp) kombineeritud nomenklatuuri (KN) järgi Eksport Import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kuuga, %
KOKKU 1458 100 -24 1665 100 -22 -207
Põllumajandussaadused ja toidukaubad (I–IV) 148 10 -18 204 12 -3 -56
Mineraalsed tooted (V) 148 10 -59 227 14 -44 -80
Keemiatööstuse tooraine ja tooted (VI) 81 6 -3 135 8 -22 -54
Kummi- ja plasttooted (VII) 46 3 -19 83 5 -21 -37
Puit ja puittooted (IX) 160 11 -24 50 3 -25 110
Paber ja pabertooted (X) 31 2 -21 28 2 -18 3
Tekstiil ja tekstiiltooted (XI) 39 3 -7 68 4 -20 -28
Metall ja metalltooted (XV) 128 9 -3 145 9 -16 -17
Masinad ja mehaanilised seadmed (84) 122 8 -24 151 9 -25 -28
Elektriseadmed (85) 188 13 -31 210 13 -17 -21
Transpordivahendid (XVII) 156 11 12 206 12 -4 -50
Optika-, mõõte-, täppisinstrumendid (XVIII) 46 3 -15 37 2 -17 9
Mitmesugused tööstustooted (XX) 111 8 -17 48 3 -15 63
Muu 52 3 -14 73 4 -24 -22

Väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte. Eesti väliskaubanduse visualiseeritud andmetega saab tutvuda statistikaameti rakenduses.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

Täpsem teave:

Vahur Koorits
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9204
press [at] stat.ee

 

 

Foto: Shutterstock