Sinu hääl loeb: ka statistika tegemisel!

Blogi
Postitatud 16. jaanuar 2024, 16.54

Statistikaamet alustab selle aasta alguses nelja olulise uuringuga, mis selgitavad välja, kuidas on aastaga muutunud Eesti inimeste sissetulekud ja elamistingimused, milline on olukord tööturul ja kui usinalt on meie inimesed viimasel ajal reisinud. Ei ole kaugeltki liialdus, et iga eestimaalase hääl on vajalik, andmaks ühiskonnale tagasisidet ja tuua välja nii kitsaskohad kui edusammud. Ka sinu panus on oluline, et peegeldada ühiskonda terviklikult ning usaldusväärselt.

Statistikaameti üks ülesanne on koguda ja jagada Eesti kohta usaldusväärset ning objektiivset infot. Olulise osa saame täna juba olemasolevatest andmekogudest, kuid alati sellest ei piisa. Me vajame kodanike abi ja tagasisidet, et luua ühiskonnast tõetruu peegelpilt. Seda saab teha vaid siis, kui oma arvamuse annavad võrdväärselt erinevad rahvarühmad, et oleksid esindatud eri sood ja vanuserühmad, mitmekülgsed arvamused erinevatest elulaadidest ja elamisviisidest.

Elamistingimused, säästud ja reisimisharjumused – uuringud annavad väga mitmekesist infot

Iga-aastasest Eesti sotsiaaluuringust selgub, kuidas on aastaga muutunud Eesti inimeste sissetulekud ja elamistingimused. Eesti sotsiaaluuringus on kutsutud osalema ligi 7500 leibkonda ja sarnast uuringut korraldavad kõik Euroopa Liidu riigid. „Kogutud andmete alusel kujundatakse riigi sotsiaalpoliitikat ja arendatakse teenuseid, et toetused jõuaksid abivajajateni. Näiteks annab uuring hea ülevaate lastega leibkondade või üksi elavate isikute majanduslikust seisust,“ ütleb statistikaameti juhtivanalüütik Epp Remmelg. Eesti sotsiaaluuringu kohta saab lugeda edasi meie veebist.  

Tööjõu-uuringuga kogub statistikaamet inimestelt andmeid, mis peegeldavad Eesti tööturu olukorda, andes ülevaate tööoludest ja elanike aktiivsusest tööturul. Saadud andmete põhjal mõõdetakse tööhõivet, töötust ja tööjõus osalemist. „Kuna andmeid kogutakse aasta läbi, annab see hea võimaluse Eesti majanduse ja tööturu olukorda pidevalt jälgida ning analüüsida,“ selgitab statistikaameti analüütik Tea Vassiljeva. Tööjõu-uuring on Eesti vanim ja suurim isiku-uuring, kogutud andmed avaldatakse kord kvartalis. Loe tööjõu-uuringu kohta lähemalt statistikaameti veebist.

Veebruaris algav turismiuuring selgitab välja, kui palju on Eesti inimesed kahe eelmise kuu jooksul välisriikides ja Eestis reisinud ja selle peale raha kulutanud. „Reisimisharjumuste ja eesmärkide kõrval on ka oluline teada, kui paljud eestimaalased ei reisi. Viimastel aastatel on pandeemia ja sõjaolukord Euroopas muutnud märkimisväärselt inimeste liikumist. Oluline on saada uuringu abil ülevaade, kui palju inimesed reisidel kulutavad, mis põhjustel reisitakse ning millised on eelistatumad sihtriigid või sihtkohad Eestis,“ lausub analüütik Sigrid Saagpakk. Turismiuuringusse on kaasatud ligi 10 000 isikut ja sarnast uuringut korraldavad kõik Euroopa Liidu riigid. Turismiuuringu kohta saad põhjalikumalt lugeda statistikaameti veebist.

Veebruaris algab ka Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringmida statistikaamet viib läbi koostöös Eesti Pangaga. Uuring toimub veebruarist juunini 2024 ning küsitletakse umbes 3600 leibkonda. Kogutud andmed annavad ülevaate leibkondade varalisest seisust, laenukäitumisest, sissetulekutest, tarbimisest jmt. Saadud info annab võimaluse hinnata majanduspoliitika mõju ning eestimaalaste majanduslikku olukorda võrreldes teiste Euroopa riikide elanikega .

Kui oled saanud kutse, osale ja anna väärtuslik panus

Statistikaameti analüütikud julgustavad kõiki valimisse sattunud inimesi osalema ning kinnitavad, et saadud teavet kasutatakse teaduse ning riikliku statistika tegemiseks, ega anta mitte ühelgi tingimusel kolmandatele osapooltele.

Isiku-uuringutele vastamine on vabatahtlik, kuid iga valimisse sattunud isik on väga oodatud osalema. „Vastamisest loobumine tähendab, et väärtuslik osa tervikpildist läheb kaduma. Just nende andmete põhjal sünnivad Eesti elu mõjutavad olulised otsused ja jälgitakse, kuidas meie riigil ja inimestel läheb,“ selgitab Epp Remmelg.

Eesti sotsiaaluuringu andmeid kogutakse selle aasta jaanuarist kuni maini, tööjõu-uuringu ja turismiuuringu andmeid kogutakse aasta lõpuni igal kuul.

Kõikide isiku-uuringute kohta saab lähemalt lugeda statistikaameti veebist. Statistikaameti avaldamiskalendrist on näha, millal andmed ja tulemused avaldatakse.