Sõitjate arv ja kaubaveo maht raudteel vähenes mullu üle veerandi

Uudis
Postitatud 1. veebruar 2021, 9.00

Statistikaameti andmetel sõitis 2020. aastal rongiga ligi 6 miljonit reisijat, mida on 29% vähem kui aasta varem. Raudteel veeti 15,8 miljonit tonni kaupa ja kaubavedu vähenes võrreldes 2019. aastaga 26%.

Statistikaameti analüütiku Birgitta Ojamaa sõnul mõjutas koroonaviirus rongisõitjate vedu tugevalt nii möödunud aasta alguses kui ka teise laine ajal aasta lõpus. „Päris palju vähenes ka raudteel veetud kaubamaht, kuid aasta lõpus oli märgata mõningast mahu taastumist,“ lisas ta.

Raudteetranspordi sõitjakäive kahanes 33% ja oli 263 miljonit sõitjakilomeetrit. Sõitjakäive näitab, kui palju reisijaid ja kui kaugele raudteetranspordiga veeti ning seda väljendatakse sõitjakilomeetrites, mille puhul tähendab üks sõitjakilomeeter ühe sõitja vedamist ühe kilomeetri kaugusele.

Kõige rohkem reisijaid oli raudteel esimeses kvartalis, kui jäädi eelnevale aastale vaid 8% alla. Teises kvartalis oli aga sõitjate arv lausa alla ühe miljoni ehk poole väiksem kui 2019. aastal. Kolmandas kvartalis reisis rongiga viiendiku võrra vähem inimesi ning neljandas kvartalis peaaegu kolmandiku võrra vähem kui aasta varem.

Sõitjate arv raudteel, aastatel 2019–2020

Põhiline kaubaveo vähenemine raudteel toimus riigisisestel vedudel, mis kahanesid peaaegu poole võrra. Raudteetranspordi veosekäive vähenes 1,7 miljardile tonnkilomeetrile. Veosekäive sisaldab veetud kauba kogust ja veo kaugust ning seda mõõdetakse tonnkilomeetrites. Üks tonnkilomeeter tähendab ühe tonni kauba vedamist ühe kilomeetri kaugusele.

Esimesel poolaastal veeti kaupu üle kolmandiku võrra vähem kui eelneva aasta samal perioodil, teisel poolaastal 13% vähem. Kaubamaht avalikul raudteel kahanes 15% võrra 11,3 miljoni tonnini, veosekäive 18% võrra 1,5 miljardi tonnkilomeetrini.

Kaubavedu raudteel, aastatel 2019–2020

 

Vaata ka transpordi valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock