Soolise võrdõiguslikkuse näitajad

Uudis
Postitatud 1. detsember 2015, 9.00

ISBN 978-9985-74-592-2

Kakskeelne: eesti ja inglise
Formaat B5. 80 lk
Ilmus: 01.12.2015

Euroopa Liidu suurim palgalõhe on Eestis. Soolise palgalõhe vähendamiseks on oluline jälgida selle dünaamikat ja tegureid, mis võivad palgalõhe tekkimist ja püsimist mõjutada. Kogumikus vaadeldakse soolise palgalõhe muutumist ajas eri tausttunnuste (rahvus, haridus jne) järgi ja palgalõhet mõjutavaid tegureid (sooline segregatsioon, naiste aktiivsus ettevõtluses, perekonna ja laste mõju, vanemahüvitis, isapuhkus, lapsehoolduspuhkus). Kogumik on koostatud projekti „Palgaerinevuste statistika parem kättesaadavus“ raames.