Statistikaamet asub avaldama tööturu kiirstatistikat

Uudis
Postitatud 1. detsember 2022, 11.06

Statistikaamet asub regulaarselt avaldama tööturu kiirstatistikat, et anda ülevaade, kuidas muutus töösuhete arv, palju neid alustati, peatati või lõpetati. Töötamise registri põhjal kogutud andmeanalüüsist on huvitatud sotsiaalministeerium ja töötukassa, et saada infot Eesti tööturu olukorrast ning energiakriisi mõjudest.

Sotsiaalministeeriumi töövaldkonna asekantsleri Ulla Saare hinnangul on jooksva statistika ülevaade oluline tööriist poliitika kujundamisel. „Töösuhete alustamise ja lõpetamise statistika on üks oluline näitaja, mis aitab mõista, kuidas meie tööandjad kasvavate energiakulude ja muude Venemaa sõjalisest agressioonist tulenevate mõjudega toime tulevad ning aitab riigil vajadusel kavandada toetusmeetmeid,“ sõnas Saar.  

Interaktiivsete jooniste kaudu saab statistikaameti kodulehel iga kuu ülevaate, kui palju on Eestis töösuhteid, kui palju möödunud kuul uusi töösuhteid alustati ning kui palju ja millisel põhjusel neid lõpetati. Andmeid saab võrrelda 2022. aasta alguse või eelmise aasta seisuga, samuti on kuvatud muutused maakonna ja ettevõtte tegevusala järgi.

Hetkel on lehel avaldatud töösuhete statistika oktoobri lõpu seisuga. Statistikaameti andmeteaduri Kadri Rootalu sõnul selle põhjal kardetud koondamislainet veel ei paista. „Ka novembri esimeses pooles pole statistikast näha, et töölepinguid varasemast enam just koondamiste tõttu lõpetataks. Lõplike järelduste tegemiseks tuleb ilmselt aga ära oodata novembri või ka aasta lõpu andmed, sest kuude lõpud on Eestis levinuim töölepingute lõpetamise aeg,“ ütles Rootalu.

Töösuhete üldarv on oktoobri lõpu seisuga kõrgem nii eelmise kahe aasta kui ka tervisekriisi eelse 2019. aasta töösuhete üldarvust. Kuu jooksul registreeritud uute töösuhete poolest paistavad silma 2022. aasta esimesed kuud, mil neid registreeriti varasemast kolmest aastast rohkem. Tegu on tõusuga, mis algas juba 2021. aasta sügisel. 2022. aasta septembris ja oktoobris jäi uute töösuhete arv eelmisele aastale alla, kuid oli siiski pisut kõrgem 2019. ja 2020. aastast.

Jaanuariga võrreldes on Rootalu sõnul suurimad võitjad majutus ja toitlustus, kus töösuhteid oli oktoobri lõpus kümnendiku võrra rohkem. „Suhteliselt palju ehk üle 8% on töösuhete arv tõusnud ka elektrienergia, gaasi ja õhuga varustamise alal,“ sõnas andmeteadur.

Tööturu kiirstatistika kajastab tööturu seisu maksu- ja tolliameti töötamise registri andmeid kasutades. „Erinevalt riiklikust statistikast keskendub kiirstatistika töösuhete kokku lugemisele ehk teisisõnu on siin meie huviobjekt üks inimene ühes töökohas ühes ametis. Seega lähevad mitmel eri töökohal töötavad inimesed siin statistikas arvesse mitmekordselt,“ selgitas Rootalu.

Töötamise registrisse on töötamise lõpetamist lubatud märkida kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise lõpetamise päevast. Seetõttu uuendatakse tööturu kiirstatistika lehte edaspidi möödunud kuu andmetega järgmise kuu keskpaigus, et statistika hõlmaks ka töösuhteid, mis on lõppenud kalendrikuu viimastel päevadel.

Kiirstatistikaga saab tutvuda statistikaameti kodulehel.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181 
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock