Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikaamet kinnitas aastaaruande: Statistika olulisus kasvab alati kriisiaegadel

Uudis
Postitatud 1. aprill 2021 9:36

Statistikaamet sai valmis aruande 2020. aasta kohta. Möödunud aastal töötas amet selle nimel, et riiklik statistika oleks asja- ja ajakohasem kui kunagi varem. Koroonakriisi ajal pakuti vajalikku kiirstatistikat oluliste otsuste toetamiseks. Samal ajal ei unustatud ka andmeesitajaid – taas vähendati andmete kogumise ja töötlemise halduskoormust.

Peadirektor Mart Mägi tõdes asutuse 100. sünnipäeva ajal märtsis, et statistikaamet on saavutanud tunnustuse nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. „Meie tehtav statistika on aluseks ühiskonna otsustele ja debattidele. Oma 100. sünnipäeval võime öelda, et oleme Euroopa parim statistikaamet,“ sõnas Mägi.

Aastaaruandes võtab peadirektor kokku peamised statistikaameti jaoks olulised näitajad möödunud aastast. Statistikaameti usaldusväärsuse näitaja, mis väljendab, kuidas peeti kinni avaldamistähtaegadest, oli 97,6%. Ajakirjanduse usaldust näitab aga ameti loodud materjalide sage avaldamine meedias, kus kajastusi koguti kokku 8252. Üha enam tähelepanu saavad ka ameti uuenenud veebileht ja uued veebikeskkonnad, mida külastati eelmisel aastal kokku 1,5 miljonit korda.

Varasematele aastatele sarnaselt vaatas statistikaamet üle ka oma küsimustikud. Mõnest küsimustikust loobumine aitas vähendada ettevõtjate halduskoormust 12 441 tundi. Edaspidigi jätkatakse uute andmestike ja suurandmete kasutuselevõttu, et halduskoormust veelgi vähendada.

Edasi arendati ka rahva ja eluruumide loenduse metoodikat. Prooviloenduste tulemus kinnitas Eesti valmisolekut minna üle registripõhisele loendusele ja 2021. aastal jätkub ettevalmistus rahva ja eluruumide loenduseks seisuga 31. detsember 2021.

Kogu aruannet on võimalik lugeda siit.

Foto: Shutterstock