Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Statistikaamet lihtsustab väliskaubanduse statistika kogumist

Uudis
Postitatud 28. oktoober 2021 10:04

Ettevõtjate aja säästmiseks läheb statistikaamet väliskaubanduse andmete kogumisel 2025. aastaks üle vaid ekspordi andmete küsimisele. Lihtsustatud andmekogumisele minnakse üle järkjärgult kolme aasta jooksul.

Impordi ja ekspordi kohta andmete kogumiseks mõeldud küsimustik Intrastat on läbi aegade ettevõtetele küllaltki suurt halduskoormust tekitanud. Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul jõustub aga uuest aastast Euroopa Parlamendis vastu võetud määrus, mis võimaldab koguda andmeid üksnes ekspordi kohta, kuna impordi kohta saadakse info teistelt Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidelt.

„Otsustasime alates 2025. aastast loobuda Intrastat kauba saabumise küsimustikust ja ettevõtetelt koguda vaid kauba lähetamise andmeid. Muudatus annab võimaluse liikuda Intrastati küsimustikelt Simstati küsimustikule ehk ühe voo kogumisele. Tulemusena vähendame halduskoormust vähemalt 35%,“ selgitas Puura.

Statistikaameti peadirektor Urmet Lee rõhutas, et väliskaubanduse statistika on oluline, et saada majanduse käekäigu kohta täpseid andmeid, mis võimaldavad otsustajatel teha selles valdkonnas tarku otsuseid. „Statistikaamet hindab väga ettevõtjate panust andmete edastamisel ning me töötame järjepidevalt selle nimel, et halduskoormus meiega suhtlemisel oleks võimalikult madal. Seetõttu on meil hea meel, et üleminek Simstati küsimustikule on järgmine samm selleks, et vähendada tuntavalt statistikaametile andmete esitamiseks kuluvat aega,“ lausus Lee.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Paltsi hinnangul on ettevõtete jaoks andmete jagamine statistika tegemiseks tihti lisakoormus, mida tuleb igal võimalusel vähendada. „Tuleb ka mõista, et statistikasse panustamine annab ettevõtetele võimaluse hinnata konkurentsiolukorda nii Eestis kui ka välismaal ning võimaldab riigil teha ettevõtluskeskkonna suhtes paremaid otsuseid,“ sõnas ta. Palts lisas, et uue küsimustiku kasutuselevõtt väliskaubanduse osas on tulevikku vaatav tegevus, mille õnnestumisel väheneb mõne aasta pärast oluliselt aruandluskoormus importivatel ettevõtetel, kes ei pea statistikaametile enam saabuvate kaupade andmeid esitama.

Evelin Puura ütles, et lisaks andmete kogumisele avaldab statistikaamet väliskaubanduse statistikat ja sellest tulenevalt ei saa kohe järgmisest aastast saabumise voo kogumisest loobuda. „Enne tuleb meil lahendada erisused ja siluda aegread, et ka andmete tarbijatel oleks olemas täielik ning usaldusväärne ekspordi ja impordi andmestik. Sellest tulenevalt jätkame järgneva kolme aasta jooksul mõlema voo kogumist. Oleme aga sisse viinud ka muudatused, jättes ära väljad, mille kogumine pole enam vajalik ja lisanud ekspordi voogu juurde kauba saaja käibemaksu numbri küsimise,“ ütles Puura.

Loe lähemalt Simstatile üleminekust statistikaameti kodulehelt.

Foto: Shutterstock 

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!