Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikaamet uurib taas Eesti inimeste elamistingimuste ja finantskäitumise kohta

Uudis
Postitatud 18. jaanuar 2021 10:10

Statistikaamet alustas iga-aastast Eesti sotsiaaluuringut, et selgitada välja aastaga toimunud muutused inimeste sissetulekutes ja elamistingimustes. Paralleelselt alustati koostöös Eesti Pangaga ka viimati neli aastat tagasi korraldatud Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringut, mille fookuses on inimeste rahatarkus ning tarbimisharjumused.

Eesti sotsiaaluuringusse on kaasatud ligi 7000 leibkonda ja sarnast uuringut korraldatakse kõikides Euroopa Liidu riikides. „Sotsiaaluuringuga kogutakse infot inimeste majandusliku olukorra ja elamistingimuste kohta. Andmete alusel saab kujundada riigi sotsiaalpoliitikat ja arendada teenuseid, et toetused jõuaksid abivajajateni,“ ütleb statistikaameti juhtivanalüütik Anet Müürsoo.

Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringusse on kaasatud ligi 3600 leibkonda. Samasuguseid uuringuid korraldatakse riikide keskpankade eestvedamisel kõikides euroala riikides. „Uuring annab ülevaate leibkondade rahalistest vahenditest, laenudest, varadest ja tarbimisest. Näiteks saame teada, kui paljudel leibkondadel ja millises mahus on laenukohustusi, millised on inimeste säästud ning milliseid varasid Eesti inimesed omavad,“ selgitab statistikaameti juhtivanalüütik Marin Tasuja.

Analüütikute sõnul on isiku-uuringutele vastamine vabatahtlik, kuid iga valimisse sattunud isik võiks võtta aja osalemiseks, sest kogutud teavet kasutatakse riikliku statistika tegemiseks. „Vastamisest loobumine tähendab, et väärtuslik osa tervikpildist läheb kaduma. Just nende andmete põhjal sünnivad Eesti elu mõjutavad olulised otsused ja jälgitakse, kuidas meie riigil ja inimestel läheb,“ selgitab Müürsoo. Uuringutega kogutud isikustatud teavet ei anta mitte ühelgi tingimusel kolmandale osapoolele ja see on kindlalt kaitstud. „Esitatud andmeid kasutatakse vaid statistilisel ja teaduslikul eesmärgil,“ lisab Tasuja.

Kõikide isiku-uuringute kohta saab lähemalt lugeda siit. Statistikaameti avaldamiskalendrist on näha, millal statistikatööde andmed avaldatakse.

Foto: Shutterstock