Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Statistikaamet viis läbi sisemajanduse koguprodukti andmete revisjoni

Uudis
Postitatud 20. september 2021 9:47

Statistikaamet avaldas 31. augustil 2021 rahvamajanduse arvepidamise revideeritud näitajad. Ümberarvestuste käigus uuendati kogu aegrida 1995. aasta esimesest kvartalist kuni 2021. aasta esimese kvartalini.

Tavapärase revisjoni käigus uuendati viimase nelja aasta näitajaid, sh 2017. aasta pakkumise ja kasutamise tabeleid, 2019. aasta EKOMARi küsimustiku andmeid ning täiendati ja täpsustati teiste aastate andmeallikaid.

Kogurahvatulu reservatsioonid tõid kaasa muudatusi kõigisse aastatesse:

  • toimus sotsiaalmaksu ümberklassifitseerimine valitsemissektoris;
  • tehti metoodilised täiendused eluruumide arvestuses – garaažide ja parkimiskohtade, suvilate, tegeliku rendi jms täpsustus;
  • täpsustati finantsvaradega kauplemise marginaale – korrektsioon aastates 2018–2020.

Tavapärane revisjon oli sisemajanduse koguproduktile (SKP) pigem positiivse mõjuga, aga kõiki muudatusi arvesse võttes korrigeeriti SKP nominaalne tase veidi madalamaks. Suurem mõju oli muudatustel aastatele 2009–2020. Varasemate aastate SKP olulisel määral ei muutunud.

Kõigi muudatuste koosmõjul vähenes reaalne SKP 2017. aastal 0,6% ja 2019. aastal 1,8%. Selle tõttu vähenes 2018. ja 2020. aasta reaalne SKP vastavalt 0,8% ja 1,8%.

Põhjaliku ülevaate revisjonist leiab siit.

Foto: Shutterstock

Hooldustööde tõttu on 27. oktoobril ajavahemikus 17.00–17.30 katkestus statistikaameti elektrooniliste aruannete kogumise keskkonnas eSTATTäname mõistva suhtumise eest!