Statistilisest halduskoormusest

Blogi
Postitatud 26. aprill 2024, 9.18

Eesti riigi ja Euroopa Liidu tellimusel kogub statistikaamet igal aastal ettevõtjatelt infot erinevate näitajate kohta. See on väärtuslik sisend Eesti majanduse käekäigu hindamisel, maksu- ja palgaotsuste tegemisel ning ettevõtlussektori toetuste määramisel.

2024. aasta jooksul kogub statistikaamet andmeid 104 küsimustikuga ning valimitesse on kaasatud üle 25 000 ettevõtte ja asutuse. Arusaadavalt on andmete esitamine neile lisakoormus ning võib tekitada küsimusi, kas esitatud infost on päriselt kasu ning kas vastuseid ei leiaks riiklikes registrites juba olemasolevate andmete seast. Aitäh Kaubandus- ja Tööstuskojale, kelle üleskutsel ettevõtjad sisukaid küsimusi ja ettepanekuid riigile vajaliku aruandluse osas esitasid. Selgitasime omalt poolt riikliku statistika tegemist ja eesmärke ning võimalusi ettevõtjate koormust vähendada. Loe lähemalt Kaubandus- ja Tööstuskoja kodulehelt!