Tagasi Kooli! Mida võiks teada Eesti rahvastikust?

Blogi
Postitatud 23. märts 2022, 9.03

23. märtsil kell 13 toimus andmekirjaoskuse nädala raames Tagasi Kooli külalistund, kus statistikaameti juhtivanalüütik Terje Trasberg andis ülevaate, kui palju inimesi elab Eestis, miks meil seda teada on vaja ning kuidas rahvaarvu üldse arvutatakse. Blogis võtame kokku tunnis räägitu ja teeme tutvust statistika andmebaasidega.

Viimaste aastate Covid-19 pandeemia ja hetkel toimuv sõda Ukrainas on näidanud, kui oluline on teada, kui palju meid on, kus inimesed elavad ja kuidas neil läheb. Eestis tegeleb rahvastikustatistika kokkupanemisega statistikaamet.

Ammustel aegadel hakati rahvast üle lugema, et oleks selge, kui paljud inimesed peavad maksma makse ja kui palju on riigis täisealisi mehi, kes saaksid vajadusel sõjas kodumaad kaitsta. Tänapäeval loetakse rahvast üle, et jälgida rahvastikuprotsesse, nagu näiteks rahvastiku vananemine ja tööealiste inimeste koondumine linnadesse. 

Kuidas me teame, kui palju inimesi elab Eestis?

Eesti rahvaarvu arvutamisel kasutatakse residentsuse indeksit. Kasutades 17 erinevat andmeallikat ja 33 tunnust, arvutatakse residentsuse indeksi abil igale inimesele andmebaasis välja väärtuse 0 ja 1 vahel. Mida suurem on indeksi väärtus, seda tõenäolisemalt on inimene Eesti resident.

Vaata indeksi kohta lähemalt statistikaameti YouTube’i videost ja loe lisaks siit.

Osale ka rahvastiku viktoriinil: https://qz.app.do/form/rahvastiku-viktoriin.

Eesti rahvaarv läbi aja

Pane oma teadmised proovile!

Leia statistika andmebaasist tabel nimega RV021: RAHVASTIK SOO JA VANUSERÜHMA JÄRGI, 1. JAANUAR ning uuri:

  • Kuidas on Eesti rahvaarv läbi aja muutunud?
  • Mis aastal oli rahvaarv kõige kõrgem? Millisel kõige madalam?
  • Kas tulevikus Eesti rahvaarv pigem tõuseb või langeb?

Vaata ka tabelit RV086: PROGNOOSITAV RAHVAARV AASTANI 2080 SOO JA VANUSE JÄRGI.

Rahvaarv läbi aegade 1. jaanuari seisuga, 1922–2022*

Rahvastiku paiknemine 

Leia statistika andmebaasist tabel RV0240: RAHVASTIK SOO, VANUSE JA 2017. AASTA HALDUSREFORMI JÄRGSE ELUKOHA JÄRGI, 1. JAANUAR ning võrdle 2015. ja 2021. aasta andmeid sinu kodukohas. Kas rahvaarv on seal tõusnud või langenud? 

Rahvastiku paiknemine

Sünnid, surmad ja ränne 

Rahvaarv sõltub sellest, kui palju inimesi sünnib, sureb ning riiki sisse ja siit välja rändab. Leia statistika andmebaasist tabel RV0213U: RAHVAARVU MUUTUSE KOMPONENDID MAAKONNA JÄRGI, HALDUSJAOTUS SEISUGA 01.01.2018 ning analüüsi rahvaarvu muutuse komponente. Mida oleks tarvis, et Eesti rahvaarv tõuseks? 

Rahvaarvu muutus, 2010-2021*

Rahvastikupüramiid 

Eesti probleemiks on vananev rahvastik. Uuri Eesti rahvastikupüramiidi ja arutle kaaslastega, miks see on probleem, kui riigis elab palju vanemaealisi ja vähem noori. 

 

Veel kasulikke linke:

https://tamm.stat.ee/

https://juhtimislauad.stat.ee/et

 

Edasijõudnutele:

https://www.stat.ee/sites/default/files/2021-09/Rahvastikustatistika_valemid.pdf

 

Rohkem infot Tagasi Kooli kohta leiab siit: https://tagasikooli.ee/