Eelmisel aastal turustati taas enim umbrohutõrjevahendeid

Uudis
Postitatud 11. juuni 2021, 8.00

Statistikaameti andmetel turustati Eestis 2020. aastal toimeaine kogusesse ümberarvestatuna 784 tonni taimekaitsevahendeid. Enamiku sellest moodustasid umbrohutõrjevahendid, turustati ka kümne viimase aasta suurim kogus seentõrjevahendeid ja kasvuregulaatoreid.

Möödunud aastal müügile lastud taimekaitsevahenditest 65% moodustasid umbrohutõrjevahendid, 18% seenhaiguste tõrjevahendid, 14% kasvuregulaatorid ja 2% putukatõrjevahendid. Aastaga kasvasid kolmandiku võrra seenhaiguste tõrjevahendite ja kasvuregulaatorite turustatud kogused. Putukatõrjevahendite kogus vähenes poole võrra ning veidi kahanes ka umbrohutõrjevahendite müüdud kogus.

Statistikaameti analüütiku Swen Petersoni sõnul on taimekaitsevahendite turustamine viimasel kahel aastal kasvanud. „Erinevad umbrohutõrjevahendid on olnud aastaid enim müüdud taimekaitsevahendid. Eelmisel aastal turustati neid 510 tonni ehk praktiliselt sama palju kui aasta varem. Siiski ei küündinud taimekaitsevahendite müük 2016. aasta kogusteni, kus neid müüdi üle 600 tonni,“ lisas Peterson.

Turustatud taimekaitsevahendid, 2011–2020

Põllumajandusettevõtted kasutasid 2020. aastal 611 tonni taimekaitsevahendeid. Umbrohutõrjevahendeid kasutati 338 tonni, seenhaiguste tõrjevahendeid 134 tonni ja taimekasvuregulaatoreid 127 tonni. Eelkõige kasutati neid teraviljade ja tehniliste kultuuride töötlemiseks. Putukatõrjevahendeid kasutati 11 tonni, peamiselt tehnilistel kultuuridel.

Taimekaitsevahendite kasutamine põllumajandusettevõtetes kultuurigruppida kaupa aastal 2020, tonni
  Seenhaiguste
tõrjevahendid
Putukatõrje-
vahendid
Umbrohutõrje-
vahendid
Taimekasvu-
regulaatorid
Molluskitsiidid Kokku
Teravili 104,1 1,6 198,4 121,6 0,0 425,7
Tehnilised kultuurid 21,1 8,0 65,9 5,8 0,8 101,6
Kaunvili 1,7 0,8 48,2 0,0 0,0 50,8
Söödakultuurid 0,0 0,0 21,7 0,0 0,0 21,8
Kartul 6,5 0,0 0,7 0,0 0,0 7,2
Muud kultuurid 0,9 0,1 3,5 0,0 0,0 4,5
Kokku 134,4 10,5 338,3 127,4 0,9 611,5

Taimekaitsevahendeid kasutatakse lisaks põllumajandusele ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Samuti võib teatud taimekaitsevahendeid soetada oma aias kasutamiseks.

Turustatud taimekaitsevahendid on välismaalt ostetud ja Eestisse müügiks toodud taimekaitsevahendid. Taimekaitsevahendite kasutuse andmestik hõlmab taimekaitsevahendite kasutust põllumajandusettevõtete poolt põllukultuuride kasvatamisel  ja kasvupindu, millel neid kasutati. Taimekaitsevahendeid kasutatakse umbrohu, taimekahjurite, parasiitide ning putukate tõrjel. Taimekaitsevahendite turustamine ja kasutamine võib kliimatingimuste ning taimekahjustuste ja -haiguste erisuste tõttu aastati kõikuda.

Taimekaitsevahendite turule laskmise ja kasutamise andmeid kogub ning analüüsib statistikaamet maaeluministeeriumi tellimusel, et saada andmeid Eesti keskkonna kohta.

Vaata ka  keskkonna ning põllumajanduse ja keskkonna valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave

Kadri Kütt
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181

Foto: Shutterstock