Turustatud taimekaitsevahendite kogused löövad rekordeid

Uudis
Postitatud 10. juuni 2022, 8.00

Toimeaine kogusesse ümberarvestatuna turustati Eestis 2021. aastal 894 tonni taimekaitsevahendeid. See on suurim aastane taimekaitsevahendite kogus, mida on Eestis läbi aastate turustatud. Enamiku müüdud taimekaitsevahenditest moodustasid umbrohutõrjevahendid.

Müügile lastud taimekaitsevahenditest 68% moodustasid umbrohutõrjevahendid, 17% seenhaiguste tõrjevahendid, 13% kasvuregulaatorid ja alla 1% putukatõrjevahendid. Oluliselt kasvas umbrohutõrjevahendite ja vähesemal määral kasvuregulaatorite ning seenhaiguste tõrjevahendite turustamine. Turustatud putukatõrjevahendite kogused vähenesid teist aastat järjest ligi poole võrra. 2021. aastal turustati viimase kümne aasta väikseim kogus putukatõrjevahendeid.

Statistikaameti analüütiku Swen Petersoni sõnul on umbrohutõrjevahendid olnud aastaid enim müüdud taimekaitsevahendid. „Eelmisel aastal turustati umbrohutõrjevahendeid 607 tonni ehk ligi viiendiku võrra rohkem kui 2020. aastal. See on suurim kogus läbi vaatlusaastate, ületades ka senise rekordi, kui 2016. aastal müüdi umbrohutõrjevahendeid 604 tonni,“ lisas Peterson.

Kui võrrelda Eestit teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega, siis Eestis turustatud taimekaitsevahendite absoluutkogused on suhteliselt väikesed. Näiteks 2020. aastal müüdi kolme olulisemat taimekaitsevahendite rühma Hispaanias 66 000 tonni, Prantsusmaal 61 000 tonni ja Itaalias 46 000 tonni. Samas Eestis turustati 2021. aastal neid kolme tootekategooriat kokku 765 tonni. Kui võrrelda turustatud taimekaitsevahendite koguseid kasutusel oleva põllumajandusmaa kohta, siis 2020. aastal müüdi neid Maltal 9 kg, Küprosel 8 kg, Hollandis 5 kg, Eestis aga 2021. aastal 0,78 kg hektari kohta.

Taimekaitsevahendeid kasutatakse peale põllumajanduse ka metsanduses, puidutöötluses, maantee- ja raudteeservade korrashoiul, spordi- ja mänguväljakutel ning parkides. Samuti võib teatud taimekaitsevahendeid soetada oma aias kasutamiseks.

Turustatud taimekaitsevahendid, 2011–2021

Turustatud taimekaitsevahendid on välismaalt ostetud ja Eestisse müügiks toodud taimekaitsevahendid. Taimekaitsevahendeid kasutatakse umbrohu, taimekahjurite, parasiitide ning putukate tõrjel. Taimekaitsevahendite kasutamine võib kliimatingimuste ning taimekahjustuste ja -haiguste erisuste tõttu aastati kõikuda.

Taimekaitsevahendite turule laskmise andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet maaeluministeeriumi tellimusel, et saada andmeid Eesti keskkonna kohta.  

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9191

Foto: Shutterstock