Teenuste ekspordi kasv aeglustus kolmandas kvartalis

Uudis
Postitatud 12. detsember 2023, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2023. aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 1% ja import 3%. Teenuseid müüdi 2,8 miljardi eest ja osteti 2,2 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 557 miljonit eurot.

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets märkis, et kolmandas kvartalis toimus teenuste ekspordi ja impordi kasv enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste tõttu. „Need on ka ühed peamistest teenustest, mida Eestist eksporditakse ja siia imporditakse. Nende seast müüdi ja ka osteti kolmandas kvartalis enim just arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuseid,“ lisas Leppmets.

Analüütik selgitas, et kolmandas kvartalis eksporditi kõige rohkem ehk 759 miljoni euro eest muid äriteenuseid, sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Järgnesid 673 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste, ning 578 miljoni euroga transporditeenuste, sh maanteel kaubaveoteenuste eksport.  2022. aasta sama perioodiga võrreldes kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, reisiteenuste ning finantsteenuste eksport mitteresidentidele. Enim vähenes transporditeenuste müük.

„Teenuste peamine ekspordipartner tänavu kolmandas kvartalis oli Soome, kuhu osutati kõige enam reisiteenuseid. Sellele järgnesid Ameerika Ühendriigid telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenustega ning Rootsi transporditeenustega. Teenuste müük kasvas enim Ameerika Ühendriikidesse (38 miljoni euro võrra), Luksemburgi (33 miljoni euro võrra) ja Iirimaale (20 miljoni euro võrra). Ameerika Ühendriikidesse ja Luksemburgi osutati mullusest enam telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning Iirimaale muid äriteenuseid,“ ütles Leppmets ja lisas, et kõige enam vähenes teenuste eksport Euroopa Liidu välistesse riikidesse, eelkõige Venemaale (55 miljoni euro võrra), kuhu müüdi mullusest vähem transporditeenuseid.

Teenustest imporditi tänavu kolmandas kvartalis enim muid äriteenuseid (631 miljoni euro eest), sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid. Järgnesid 574 miljoni euroga transporditeenuste, sh kaubaveoteenuste merel, ning 452 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste ost mitteresidentidelt. Mullusega võrreldes kasvas kolmandas kvartalis enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning ehitusteenuste import. Enim vähenes transporditeenuste ost.

Peamised teenuste impordipartnerid kolmandas kvartalis olid Soome, Leedu ja Saksamaa, kust osteti enim transporditeenuseid. Kõige rohkem kasvas teenuste import Iirimaalt (45 miljoni euro võrra), Ameerika Ühendriikidest (39 miljoni euro võrra) ja Leedust (34 miljoni euro võrra). Iirimaalt ja Leedust osteti mullusest enam muid äriteenuseid ning Ameerika Ühendriikidest telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Enim vähenes teenuste import Venemaalt (25 miljoni euro võrra), Luksemburgist (22 miljoni euro võrra) ja Soomest (21 miljoni euro võrra). Venemaalt ja Soomest osteti mullusest vähem transporditeenuseid ning Luksemburgist muid äriteenuseid.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2019–2023
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, III kvartal 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Saatmisriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2 798 100 1 KOKKU 2 241 100 3
EL-27 1891 68 6 EL-27 1580 71 4
Euroala 20 riiki 1493 53 7 Euroala 20 riiki 1260 56 3
EL-i välised riigid 907 32 -8 EL-i välised riigid 661 29 1
1. Soome 508 18 1 1. Soome 169 8 -11
2. USA 214 8 22 2. Leedu 169 8 25
3. Rootsi 209 7 5 3. Saksamaa 163 7 -2
4. Saksamaa 175 6 4 4. Läti 157 7 10
5. Ühendkuningriik 160 6 -3 5. Ühendkuningriik 132 6 22
6. Leedu 141 5 6 6. Iirimaa 124 6 57
7. Läti 136 5 -9 7. Rootsi 117 5 11
8. Holland 97 3 14 8. USA 111 5 55
9. Iirimaa 82 3 32 9. Poola 95 4 13
10. Poola 69 2 11 10. Holland 89 4 15

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, III kvartal 2023

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2 798 100 1 2 241 100 3 557
Töötlemisteenused (SA) 81 3 11 25 1 -2 56
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 53 2 18 30 1 -8 23
Transport (SC) 578 21 -19 574 26 -16 4
Reisiteenused (SD) 415 15 7 391 18 4 24
Ehitus (SE) 111 4 13 31 1 134 80
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 4 0 -27 13 1 42 -8
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 47 2 41 42 2 57 5
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 27 1 40 19 1 24 8
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 673 24 17 452 20 31 221
Muud äriteenused (SJ) 759 27 -2 631 28 4 128
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 39 1 -7 26 1 19 13
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 11 0 -25 8 0 -27 4

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet koostöös Eesti Pangaga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Silvia Uus
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9367
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Photo: Shutterstock