Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Teenuste eksport ja import olid esimeses kvartalis samal tasemel

Uudis
Postitatud 10. juuni 2021 9:06

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas esimeses kvartalis teenuste eksport võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2% ja import 51%. Eesti majandusüksuste poolt eksporditi ja imporditi teenuseid 1,6 miljardi euro eest. Teenuste import suurenes eelkõige telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste kasvu tulemusena.

Teenuste väliskaubanduses puudujääk oli 52 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga 515 miljoni euro võrra.

Statistikaameti analüütiku Rita Medźyte sõnul kogub statistikaamet sellest aastast teenuste väliskaubanduse andmeid, et muuta ekspordi ja impordi ülevaade täpsemaks. Teenuste väliskaubanduse statistika võimaldab Eesti ettevõtetel end olemasolevatel või uutel turgudel paremini positsioneerida, hinnata oma teenuse turumahtu eri riikides ja leida uusi potentsiaalseid teenuste sihtriike,“ selgitas Medźyte.

Teenustest eksporditi kõige enam transporditeenuseid ja muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga suurenes enim ehk 142 miljoni euro võrra telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning 37 miljoni euro võrra transporditeenuste eksport. Transporditeenuste eksport summaarselt küll suurenes, reisijate veoteenuse eksport sealhulgas aga vähenes. Kõige rohkem vähenes 135 miljoni euro võrra reisiteenuste ning 52 miljoni euro võrra hooldus- ja remonditeenuste eksport.

Eesti suurim teenuste ekspordipartner oli Soome, kuhu osutati kõige enam äri-, transpordi- ja ehitusteenuseid. Soome vähenes teenuste eksport ühtlasi ka kõige enam ja seda reisiteenuste väiksema mahu tõttu. Suurimate ekspordipartneritena järgnesid Rootsi ja USA. Kõige rohkem suurenes eksport aga Maltale, eelkõige transpordi- ja telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ekspordi mahu kasvu tulemusena.

Enim imporditi telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning transporditeenuseid. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes kõige enam ehk 632 miljoni euro võrra telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning 43 miljoni euro võrra muude äriteenuste import. Kõige rohkem vähenes 155 miljoni euro võrra reisiteenuste sisseost.

Teenuseid imporditi enim Saksamaalt, kust osteti enim sisse telekommunikatsiooni-, arvuti- ja info-, transpordi- ning äriteenuseid. Suurimate impordipartneritena järgnesid Soome ja Leedu. Enim vähenes teenuste import Soomest ja seda samuti reisiteenuste impordimahu vähenemise tõttu. Kõige enam kasvas import Saksamaalt, mille taga on telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste sisseostu suurenemine.

Eesti teenuste väliskaubandus aastatel 2017–2021
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, I kvartal 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Riigi edetabeli koht 2020 Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Riigi edetabeli koht 2020
KOKKU 1568 100 2   KOKKU 1620 100 51  
EL-27 1026 65 4   EL-27 1321 82 79  
Euroala 19 riiki 771 49 0   Euroala 19 riiki 1163 72 105  
EL-i välised riigid 542 35 -2   EL-i välised riigid 299 18 -10  
1. Soome 277 18 -19 1 1. Saksamaa 717 44 836 4
2. Rootsi 146 9 20 2 2. Soome 102 6 -28 1
3. USA 100 6 39 7 3. Leedu 79 5 32 6
4. Saksamaa 90 6 0 4 4. Läti 72 4 -9 3
5. Ühendkuningriik 85 5 -10 3 5. Rootsi 72 4 -15 2
6. Läti 83 5 11 5 6. Ühendkuningriik 60 4 -12 5
7. Leedu 81 5 54 8 7. Venemaa 45 3 1 7
8. Venemaa 61 4 -15 6 8. Poola 44 3 14 9
9. Šveits 49 3 6 10 9. Iirimaa 39 2 18 11
10. Malta 45 3 217 20 10. Ukraina 35 2 64 16
Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, I kvartal 2021
Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 1568 100 2 1620 100 51 -52
Töötlemisteenused (SA ) 72 5 73 23 1 104 49
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 46 3 -53 25 2 -12 20
Transport (SC) 468 30 8 370 23 5 98
Reisiteenused (SD) 78 5 -63 80 5 -66 -2
Ehitus (SE) 80 5 -14 19 1 -39 61
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 3 0 171 10 1 34 -7
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 18 1 -27 31 2 62 -14
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 7 0 -4 11 1 -5 -4
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 374 24 61 789 49 406 -415
Muud äriteenused (SJ) 395 25 9 243 15 22 151
isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 18 1 -19 10 1 -10 8
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 9 1 -12 8 0 0 1


Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Foto: Shutterstock