Teenuste eksport jõudis kolmandas kvartalis viimaste aastate kõrgeimale tasemele

Uudis
Postitatud 12. detsember 2022, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2022. aasta kolmandas kvartalis teenuste eksport ja import vastavalt 32% ja 33% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Teenuseid eksporditi 2,8 miljardi ja imporditi 2,2 miljardi euro väärtuses. Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 568 miljonit eurot, mis on eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes 129 miljoni võrra suurem.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul mõjutasid teenuste väliskaubanduse kasvu enim reisiteenuste ning muude äriteenuste ekspordi ja impordi suurenemine. „Kolmandas kvartalis kasvas teenuste ost ja müük peaaegu kõigi meie peamiste väliskaubanduspartneritega. Erandiks on Saksamaa, kust importisime teenuseid varasemast vähem, ning Venemaa, kellega jätkub juba teist kvartalit nii teenuste ostu kui müügi vähenemine,“ lisas Leppmets.

Selle aasta kolmandas kvartalis eksportisime teenustest enim muid äriteenuseid (sh reklaamiteenuseid, äri- ja juhtimiskonsultatsioone ning suhtekorraldust), transporditeenuseid (sh kaubavedu maanteel ja meretranspordiga) ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes enim ehk 218 miljoni euro võrra reisiteenuste eksport Eestist. Sellele järgnesid 206 miljoni euroga muude äriteenuste ning 143 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste müügi kasv.

Teenuste peamine ekspordipartner oli 2022. aasta kolmandas kvartalis Soome, kuhu osutati enim reisi- ja transporditeenuseid. Sellele järgnesid Rootsi, kuhu osutati peamiselt transporditeenuseid, ning Ameerika Ühendriigid, kuhu müüsime kõige enam telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Kõige rohkem ehk 150 miljoni euro võrra kasvas teenuste eksport Soome, kuhu osutati varasemast enam reisiteenuseid.

Kolmandas kvartalis imporditi Eestisse enim transporditeenuseid (sh kaubavedu meretranspordiga), muid äriteenuseid (sh reklaamiteenuseid, äri- ja juhtimiskonsultatsioone ning suhtekorraldust) ja reisiteenuseid (sh muid ärireise). Eelmise aasta sama perioodiga võrreldes suurenes kõige rohkem samuti eelmainitud kolme grupi teenuste import Eestisse. Muude äriteenuste import kasvas 302 miljoni, reisiteenuste 174 miljoni ning transporditeenuste sisseost 100 miljoni euro võrra. Enim ehk 43 miljoni euro võrra vähenes telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste import.

Kolmandas kvartalis osteti Eestisse teenuseid kõige enam Soomest, kust imporditi peamiselt transpordi- ja reisiteenuseid. Suurimate partneritena järgnesid Saksamaa ja Läti, kust osteti enim transporditeenuseid. Kolmandas kvartalis kasvas enim teenuste import Luksemburgist (63 miljoni euro võrra), Soomest (56 miljoni euro võrra) ning Iirimaalt (43 miljoni euro võrra). Luksemburgist ja Iirimaalt kasvas peamiselt muude äriteenuste import, Soomest osteti varasemast enam reisi- ja transporditeenuseid.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2018–2022
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, III kvartal 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osa-tähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2765 100 32 KOKKU 2198 100 33
EL-27 1777 64 38 EL-27 1557 71 36

Euroala 19 riiki

1390

50

42

Euroala 19 riiki

1245

57

38

EL-i välised riigid

988

36

22

EL-i välised riigid

640

29

26

1. Soome

498

18

43

1. Soome

198

9

39

2. Rootsi

196

7

15

2. Saksamaa

167

8

-24

3. Ameerika  Ühendriigid 171 6  

3. Läti

142

6

28

4. Saksamaa

169

6

39

4. Leedu

138

6

31

5.  Ühendkuningriik

164

6

9

5. Ühendkuningriik

108

5

14

6. Läti

157

6

29

6. Rootsi

104

5

19

7. Leedu

134

5

31

7. Iirimaa

99

5

78

8. Holland

86

3

42

8. Poola

88

4

25

9. Venemaa

77

3

-20

9. Holland

76

3

39

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, III kvartal 2022

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 2765 100 32 2198 100 33 568
Töötlemisteenused (SA) 69 3 -4 25 1 41 44
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 57 2 17 32 2 18 25
Transport (SC) 694 25 13 691 32 17 2
Reisiteenused (SD) 394 14 124 383 17 83 10
Ehitus (SE) 100 4 5 14 1 -36 86
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 6 0 57 9 0 14 -3
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 30 1 8 27 1 -17 3
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 16 1 -9 16 1 -6 1
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 559 20 34 337 15 -11 222
Muud äriteenused (SJ) 786 28 36 633 29 91 153
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 39 1 36 2 1 51 17
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 15 1 16 8 0 6 7

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee