Teenuste eksport jõudis neljandas kvartalis rekordtasemele

Uudis
Postitatud 12. märts 2024, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas 2023. aasta neljandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport 5% ja import 7%. Teenuseid müüdi jooksevhindades 3,1 miljardi ja osteti 2,3 miljardi euro eest. Eelmisel aastal suurenes teenuste eksport kokku 9% ja import 8%.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul ei ole teenuseid nii suure summa eest varem eksporditud kui mullu neljandas kvartalis. „Eesti majandusüksused müüsid teenuseid mitteresidentidele enam kui kolme miljardi euro eest. Teenuste väliskaubandusbilansi ülejääk oli neljandas kvartalis 716 miljonit eurot, mis aitas katta kaupade kaubavahetuse puudujääki,“ lisas Leppmets.

Neljandas kvartalis eksporditi kõige rohkem ehk 934 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Järgnesid 793 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ning 617 miljoni euroga transporditeenuste (sh maanteel kaubaveoteenuste) müük mitteresidentidele. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning reisiteenuste müük mitteresidentidele. Kõige rohkem vähenes transporditeenuste müük.

Teenuste peamine ekspordipartner oli 2023. aasta neljandas kvartalis Soome (16% koguekspordist), kuhu osutati kõige enam reisiteenuseid. Soomele järgnesid Saksamaa (8%) muude äriteenuste ja Ameerika Ühendriigid (8%) telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenustega. Teenuste müük kasvas kõige rohkem Saksamaale (72 miljoni euro võrra), kuhu müüdi varasemast enam transporditeenuseid. Kõige rohkem kahanes teenuste eksport Lätti (37 miljoni euro võrra), kuhu müüdi varasemast vähem muid äriteenuseid.

Teenustest imporditi neljandas kvartalis enim ehk 766 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Järgnesid 607 miljoni euroga transporditeenuste (sh kaubaveoteenuste merel) ning 468 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste (sh arvutiprogrammide koostamise ja nõustamisega seotud teenuste) ost mitteresidentidelt. Võrreldes 2022. aasta sama perioodiga kasvas neljandas kvartalis kõige rohkem muude äriteenuste, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning reisiteenuste import. Enim vähenes transporditeenuste ost.

Peamised teenuste impordipartnerid neljandas kvartalis olid Saksamaa, Soome ja Leedu (igaüks moodustas 8% Eesti koguimpordist). Saksamaalt ja Leedust osteti enim muid äriteenuseid ning Soomest transporditeenuseid. Kõige rohkem kasvas teenuste import Araabia Ühendemiraatidest (49 miljoni euro võrra), kust osteti varasemast enam transporditeenuseid. Enim vähenes teenuste import Portugalist (14 miljoni euro võrra), kust osteti vähem muid äriteenuseid.

Eelmisel aastal eksporditi teenuseid kokku 11,7 miljardi euro ja imporditi 9,1 miljardi euro väärtuses. Nii ekspordis kui ka impordis olid suurima osatähtsusega muud äriteenused, transporditeenused ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused. Kõige enam kasvas telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste, muude äriteenuste ning reisiteenuste väliskaubandus. Enim vähenes transporditeenuste eksport ja import. Peamised teenuste ekspordipartnerid 2023. aastal olid Soome, Rootsi ja Saksamaa ning impordipartnerid Saksamaa, Soome ja Leedu.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2019–2023
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, IV kvartal 2023
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 3060 100 5 KOKKU 2344 100 7
EL-27 2070 68 8 EL-27 1659 71 6
Euroala 20 riiki 1630 53 10 Euroala 20 riiki 1305 56 5
EL-i välised riigid 990 32 -2 EL-i välised riigid 686 29 8
1. Soome 494 16 7 1. Saksamaa 197 8 14
2. Saksamaa 240 8 43 2. Soome 193 8 -1
3. USA 240 8 39 3. Leedu 181 8 19
4. Rootsi 224 7 0 4. Läti 151 6 10
5. Ühendkuningriik 156 5 -3 5. Ühendkuningriik 133 6 21
6. Leedu 154 5 -6 6. Rootsi 132 6 6
7. Läti 149 5 -19 7. Iirimaa 106 5 11
8. Iirimaa 104 3 81 8. Poola 98 4 20
9. Holland 101 3 2 9. USA 94 4 28
10. Prantsusmaa 79 3 18 10. Holland 93 4 23

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, IV kvartal 2023

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % mln eurot osatähtsus, % muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 3060 100 5 2344 100 7 716
Töötlemisteenused (SA) 99 3 12 39 2 2 60
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 64 2 18 34 1 5 29
Transport (SC) 617 20 -10 607 26 -6 10
Reisiteenused (SD) 318 11 6 276 12 8 42
Ehitus (SE) 95 3 -8 22 1 1 73
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 5 0 -2 16 1 11 -11
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 55 2 37 41 2 -2 14
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 32 1 40 27 1 43 5
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 793 26 17 468 20 13 324
Muud äriteenused (SJ) 934 31 4 766 33 13 168
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 39 1 10 36 1 54 3
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 10 0 -30 12 0 29 -2

 

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib statistikaamet koostöös Eesti Pangaga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.
 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:
 

Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock