Teenuste väliskaubandus oli eelmisel aastal ülejäägis

Uudis
Postitatud 14. märts 2023, 8.00

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvasid 2022. aasta neljandas kvartalis 2021. aasta sama perioodiga võrreldes teenuste eksport jooksevhindades 12% ja import 25%. Teenuseid müüdi mitteresidentidele 3,0 miljardi ja osteti 2,2 miljardi euro eest. Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk neljandas kvartalis oli seega 765 miljonit eurot, mis on eelneva aasta sama perioodiga võrreldes 125 miljoni euro võrra väiksem. 2022. aastal tervikuna kasvas teenuste eksport 31% ja import 19%.

Statistikaameti analüütiku Jane Leppmetsa sõnul on neljandas kvartalis teenuste ekspordi aeglasema kasvu osaliseks põhjuseks kõrge võrdlusbaas. Samas ületab teenuste eksport jätkuvalt importi ning see tasakaalustab kaupade väliskaubanduse negatiivset bilanssi. „Kui vaadata teenuseid liigiti, siis on näha, et enamikku teenustest me müüme rohkem kui sisse ostame. Näiteks võib tuua telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused, muud äriteenused ning transporditeenused, mis on kõige suurema osatähtsusega meie teenuste väliskaubanduses ja mida me ekspordime rohkem kui impordime,“ lisas Leppmets.

Neljandas kvartalis eksporditi enim ehk 907 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Sellele järgnesid 690 miljoni euroga transporditeenuste (sh kaubaveoteenuste maanteel) ja 676 miljoni euroga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste eksport. 2021. aasta sama perioodiga võrreldes suurenes neljandas kvartalis enim muude äriteenuste, reisiteenuste ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste müügi kasv mitteresidentidele.

2022. aasta neljanda kvartali peamine teenuste ekspordipartner oli Soome, kuhu osutati enim reisi- ja transporditeenuseid. Sellele järgnesid Rootsi, kuhu müüdi peamiselt transporditeenuseid, ning Läti, kuhu osutati enim muid äriteenuseid. Kõige enam kasvas teenuste eksport Soome (71 miljoni euro võrra), Lätti (54 miljoni euro võrra) ja Leetu (41 miljoni euro võrra). Soome osutati varasemast enam reisiteenuseid, Lätti muid äriteenuseid ning Leetu kasvas enim transporditeenuste müük.

Neljandas kvartalis imporditi Eestisse enim ehk 680 miljoni euro eest muid äriteenuseid (sh muid ettevõtlust abistavaid teenuseid). Sellele järgnesid 644 miljoniga transporditeenuste (sh kaubaveoteenuste merel) ja 416 miljoniga telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ost. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga kasvas enim muude äriteenuste, reisiteenuste ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste import.

Peamine impordipartner 2022. aasta neljandas kvartalis oli sarnaselt ekspordile Soome, kust osteti peamiselt transporditeenuseid, muid äriteenuseid ning reisiteenuseid. Soomele järgnesid Saksamaa, kust osteti peamiselt muid äriteenuseid, ning Leedu, kust imporditi kõige enam transporditeenuseid. Neljandas kvartalis kasvas enim teenuste ost Leedust, Prantsusmaalt (mõlemast 38 miljoni euro võrra) ja Rootsist (32 miljoni euro võrra). Leedust kasvas enim transporditeenuste ning Prantsusmaalt ja Rootsist muude äriteenuste import.

2022. aastal tervikuna eksporditi teenuseid 10,8 miljardi euro ning imporditi 8,4 miljardi euro väärtuses. Nii ekspordis kui impordis olid suurima osatähtsusega muud äriteenused, transporditeenused, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused ning reisiteenused. Nii ekspordis kui impordis kasvasid võrreldes varasema aastaga kõige rohkem muud äriteenused ja reisiteenused. Teenuseid eksporditi enim Soome, Rootsi ja Ühendkuningriiki ning osteti kõige enam Soomest, Saksamaalt ja Leedust.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2018–2022
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, IV kvartal 2022
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Saatjariik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2952 100 12 KOKKU 2187 100 25
EL-27 1914 65 11 EL-27 1555 71 30
Euroala 19 riiki 1474 50 7 Euroala 19 riiki 1229 56 29
EL-i välised riigid 1039 35 14 EL-i välised riigid 632 29 15
1. Soome 463 16 18 1. Soome 196 9 1
2. Rootsi 225 8 9 2. Saksamaa 173 8 6
3. Läti 184 6 42 3. Läti 153 7 33
4. Ameerika Ühendriigid 175 6 18 4. Leedu 137 6 10
5. Saksamaa 171 6 -56 5. Rootsi 124 6 35
6. Leedu 165 6 33 6. Ühendkuningriik 109 5 -5
7. Ühendkuningriik 164 6 2 7. Iirimaa 96 4 37
8. Holland 101 3 29 8. Poola 81 4 30
9. Šveits 71 2 -15 9. Holland 75 3 51
10. Prantsusmaa 66 2 49 10. Ameerika Ühendriigid 73 3 50

Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, IV kvartal 2022

Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % mln eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 2952 100 12 2187 100 25 765
Töötlemisteenused (SA) 89 3 -1 39 2 61 50
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 61 2 -1 32 1 -16 29
Transport (SC) 690 23 -1 644 29 4 46
Reisiteenused (SD) 309 10 68 250 11 40 59
Ehitus (SE) 103 4 -4 22 1 -6 81
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 5 0 -47 14 1 43 -9
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 40 1 -10 40 2 7 0
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 23 1 -91 19 1 -22 4
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 676 23 21 416 19 13 260
Muud äriteenused (SJ) 907 31 60 680 31 75 227
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 34 1 -1 23 1 34 12
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 15 1 -3 9 1 -46 6

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Eesti Pank avaldas täna ka 2022. aasta IV kvartali maksebilansi ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni statistikateate.

Täpsem teave:

Vahur Koorits
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372625 9204

press [at] stat.ee