Teenuste väliskaubanduse väärtus ületas kriisieelse taseme

Uudis
Postitatud 14. detsember 2021 9:54

Statistikaameti ja Eesti Panga andmetel kasvas kolmandas kvartalis teenuste eksport võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 44% ja import 23%. Eestist eksporditi teenuseid 2,1 miljardi euro eest ja siia imporditi teenuseid 1,6 miljardi euro eest.

Teenuste väliskaubanduse bilansi ülejääk oli 509 miljonit eurot, mis suurenes võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga 343 miljoni euro võrra.

Statistikaameti juhtivanalüütik Evelin Puura sõnul jõudis teenuste eksport rekordtasemele ja seda mõjutas enim transporditeenuste hindade ning mahtude suurenemine. „Teenuste eksport ja import on oluliselt suurenenud nii Euroopa Liidu kui ka liiduvälistesse riikidesse. Teenuste eksport liikmesriikidesse moodustas 62% ja import neist 71% teenuste väliskaubandusest,“ lisas Puura.

Teenustest eksporditi kõige rohkem transporditeenuseid ja muid äriteenuseid ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Võrreldes 2020. aasta kolmanda kvartaliga suurenes enim ehk 214 miljoni euro võrra transporditeenuste ning 187 miljoni euro võrra muude äriteenusete eksport. Transporditeenuste eksporti mõjutas kõige rohkem kaubavedu maanteel ja merel. Enim ehk 29 miljoni euro võrra vähenes ehitusteenuste eksport.

Eesti suurim teenuste ekspordipartner oli Soome, kuhu osutati enim transpordi- ning muid äri- ja reisiteenuseid, järgnesid Rootsi ning Ühendkuningriik. Kõige rohkem suurenes eksport Ühendkuningriiki ning USA-sse, mõlemasse kasvas enim telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenusete eksport.

Kõige rohkem imporditi transporditeenuseid, telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid ning muid äriteenuseid. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes enim transporditeenuste ja  muude äriteenuste ost. Transporditeenuste impordi kasv oli 247 miljonit eurot ning muude äriteenuste kasv 106 miljonit eurot.

Teenuseid imporditi enim Saksamaalt, kust osteti sisse transpordi- ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Suurimate partneritena järgnesid Soome ja Läti. Kõige enam kasvas teenuste sisseost Iirimaalt ning seda 39 miljonit euro võrra, sealt osteti rohkem telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuseid. Samas aga vähenes taoliste teenuste ost enim Saksamaalt, 44 miljoni euro võrra.

Eesti teenuste väliskaubandus kvartalite kaupa, 2017–2021
Eesti peamised teenuste väliskaubanduse partnerid, III kvartal 2021
Sihtriik, riikide ühendus Eksport, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, % Sihtriik, riikide ühendus Import, mln eurot Osatähtsus, % Muutus võrreldes eelmise aasta sama kvartaliga, %
KOKKU 2087 100 44 KOKKU 1578 100 23
EL-27 1290 62 32 EL-27 1114 71 11
Euroala 19 riiki 1021 49 29 Euroala 19 riiki 896 57 4
EL-i välised riigid 797 38 70 EL-i välised riigid 463 29 68
1. Soome 348 17 -3 1. Saksamaa 215 14 -45
2. Rootsi 173 8 34 2. Soome 133 8 -1
3. Ühendkuningriik 145 7 81 3. Läti 101 6 19
4. Saksamaa 123 6 54 4. Leedu 97 6 52
5. Läti 120 6 40 5. Rootsi 88 6 7
6. USA 108 5 116 6. Ühendkuningriik 78 5 22
6. Leedu 103 5 63 7. Poola 70 4 84
8. Venemaa 86 4 83 8. Iirimaa 69 4 130
9. Šveits 70 3 56 9. Venemaa 67 4 72
10. Holland 60 3 50 10. USA 58 4 132
Teenuste eksport ja import teenuse liikide järgi, III kvartal 2021
Teenuse liik (EBOPS2010 järgi) Teenuste eksport Teenuste import Bilanss, mln eurot
milj eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, % milj eurot osatähtsus, % muutus eelmise aastaga võrreldes, %
KOKKU 2087 100 44 1578 100 23 509
Töötlemisteenused (SA) 76 4 138 22 1 144 54
Hooldus- ja remonditeenused (SB) 48 2 -6 25 2 -26 23
Transport (SC) 618 30 53 565 36 78 54
Reisiteenused (SD) 173 8 5 172 11 24 1
Ehitus (SE) 93 4 -24 19 1 -56 74
Kindlustusteenused ja pensionifondid (SF) 4 0 100 8 0 60 -4
Finantsteenused (v.a kindlustus ja pensionifondid) (SG) 26 1 63 27 2 17 -2
Intellektuaalse omandi kasutamise tasud (SH) 15 1 400 14 1 8 0
Telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused (SI) 407 20 83 376 24 -18 30
Muud äriteenused (SJ) 583 28 47 325 21 48 258
Isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused (SK) 31 1 19 17 1 42 15
Valitsemissektori kaubad ja teenused (SL) 13 1 30 8 0 33 6

Teenuste väliskaubanduse andmeid kogub ja analüüsib koostöös Eesti Pangaga statistikaamet majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti eksportivatel ja importivatel ettevõtetel.

Vaata ka väliskaubanduse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis. Andmete ümardamise tõttu võib ridade summa erineda veeru kokkuvõtvast summast.

Foto: Shutterstock